BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY PRZEKROJOWE

W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, stanowiącej główny dokument kreowania polityki na poziomie regionu, uwzględniono system monitorowania i ewaluacji rozwoju województwa. Jednym z głównych elementów tego systemu jest raport o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym województwa opolskiego za okres 2008-2015.

Raport oddaje obszerny obraz regionu, wpisując się w cykl przeglądów regionalnych przygotowywanych okresowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dokument składa się z trzech podstawowych obszarów: Społeczeństwo, Gospodarka, Przestrzeń i Środowisko. Dodatkowy element raportu stanowi obszar Samorząd, który odgrywa istotną rolę w procesie kreowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Opracowaniu nadano formę zestawu kart tematycznych, które opisują stan rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu w okresie 2008-2015. Prezentowane zagadnienia oparto w głównej mierze na ogólnodostępnych danych, gromadzonych w sposób systematyczny i udostępnianych cyklicznie, umożliwiając w ten sposób ich dalszą aktualizację w ramach poszczególnych kart.

Poniżej prezentujemy dokument w całości (jako zamknięty materiał) o

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE – stan i trendy rozwojowe. Raport za okres 2008-2015.

Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych w raporcie

Jeśli chcesz zapoznać się z poszczególnymi kartami tematycznymi i wskaźnikami, gdzie na bieżąco aktualizujemy dostępne dane zerknij tutaj:

Zachęcamy do korzystania z danych!

Chcesz przejrzeć inne opracowania dotyczące regionu. Zobacz listę poniżej wraz z odniesieniem do strony źródłowej.

 

Tytuł opracowania
(link do strony)
Instytucja
koordynująca
Rok
wydania
Bieguny wzrostu województwa opolskiego
Przegląd regionalny 2017 (woj. opolskie)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2016
 2017
Potencjały i bariery JST w woj. opolskim
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2018
Analiza EFS – woj. opolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2018
 Przegląd regionalny 2018 (woj. opolskie)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2018
Ekspertyza regionalna
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2018
 Przegląd regionalny 2019 (woj. opolskie)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2019
 Analiza w zakresie instrumentów finansowych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 2021

Nasze serwisy