OOT – SPOŁECZEŃSTWO

Witaj w obszarze: SPOŁECZEŃSTWO

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015 dostępne jest tutaj
SPOŁECZEŃSTWO – opolskie w 2015 i w 2016 roku zajrzyj tutaj 2015 zajrzyj tutaj 2016
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach dostępne jest tutaj

 

Przejrzyj karty z obszaru SPOŁECZEŃSTWO

 

KARTY W OBSZARZE SPOŁECZEŃSTWO
 
Karta
tematyczna
Dane
do roku

 

Liczba ludności – stan i dynamika
Ludność
2016
Przyrost naturalny ludności
Przyrost
2016
Migracje
Migracje
2016
Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
Struktura
2016
Studenci i absolwenci
Studenci/absolwenci
Młodzież nieaktywna
 NEET
2016
Aktywność obywatelska podczas wyborów
Wybory
2015
Honorowi dawcy krwi
 Dawcy krwi
2016
Sektor NON-PROFIT
NON-PROFIT
2015
1% podatku na rzecz OPP
OPP
2016
Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu
Internet
2016
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca
Dochód
2016
Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową
Żłobki
2016
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
Przedszkola
2016
Wiek środkowy matek
Wiek śr. matek
2016
Współczynnik dzietności
Dzietność
2016
Liczba lekarzy na 1 tys. ludności
Lekarze
2016
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych
Uczestnicy wydarzeń
2016
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem
Ubóstwo
2016
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
Mieszkania
2016

Nasze serwisy