OOT – SAMORZĄD

Witaj w obszarze: SAMORZĄD

 

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015 dostępne jest tutaj
SAMORZĄD – opolskie w 2015 i w 2016 roku zajrzyj tutaj 2015  zajrzyj tutaj 2016
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach dostępne tutaj

 

 

Przejrzyj karty z obszaru SAMORZĄD

 

KARTY W OBSZARZE SAMORZĄD
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Dochody jednostek samorządu terytorialnego per capita
Dochody jst
2016
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego per capita
Wydatki jst
2016
Wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego per capita
Wyd. majątk. jst
2016
Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w relacji do ich dochodów
Zobow. jst
2016
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na obsługę długu publicznego
Wyd. dług.
2016
Zamożność miast subregionalnych
Zamożność miast
2015
Zadłużenie miast subregionalnych
Zadłużenie miast
2015
Jakość rządzenia
Jakość rządzenia
2017

Nasze serwisy