Kolejne pomysły mieszkańców dofinansowane

Niemal 62 tysiące osób wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oddano ponad sto tysięcy ważnych głosów, dzięki którym wybrano do realizacji 21 inicjatyw.

Na rekordzistę – subregionalny projekt z powiatów brzeskiego i nyskiego, zatytułowany „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy – V edycja” – oddano ponad 12 tysięcy głosów! Drugi pod względem liczby głosów był projekt „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców z powiatu nyskiego i brzeskiego” z tego samego subregionu. Otrzymał ponad 9 i pół tysiąca głosów.

Opolanie mogli głosować na 28 projektów. Część z nich miała charakter subregionalny (dotyczyły kilku powiatów), część powiatowy. Stąd każdy z głosujących mógł oddać po dwa głosy. W głosowaniu udział wzięło dokładnie 61 779 osób, a poprawnych głosów oddano 102 864.

Spośród 21 zadań, które wybrano do realizacji najwięcej, bo 14, związanych było z kulturą, sportem i rekreacją, 4 z bezpieczeństwem, 2 ze zdrowiem i opieką społeczną, 1 z edukacją. Koszt ich realizacji wyniesie niemal 2 i pół miliona złotych.

Marszałek Andrzej Buła, prezentując wyniki mówił, że zgłoszone projekty to świetne pomysły do realizacji w społecznościach lokalnych, zarówno w powiatach i całych subregionach.

Zgodnie z przewidywaniami, realizacja projektów w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się na przełomie maja i czerwca.

W załączeniu podsumowanie głosowania i krótka prezentacja wygranych projektów.

Podsumowanie głosowania – 5 MBO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy