Tablica ku czci Alfonsa Zgrzebnioka

Przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy i wicemarszałek Stanisław Rakoczy wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy ku czci Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach, w 80 rocznicę jego śmierci.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej Alfonsowi Zgrzebniokowi ps. „Rakoczy” przy pomniku Powstańców Śląskich w Dziergowicach została zorganizowana w ramach obchodów Roku Alfonsa Zgrzebnioka w województwie opolskim.

Przypomnijmy – sejmik województwa w październiku ub. roku zdecydował, że rok 2017 poświecony będzie tej postaci. Jak mówi dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska, Zgrzebniok to wybitny syn Ziemi Opolskiej. Urodził się właśnie w Dziergowicach, był przywódcą I i II Powstania Śląskiego, brał udział także w trzecim.  – Urodził się – jak mówi Urszula Zajączkowska – w 1891 roku, w Dziergowicach, jako najstarsze z dziesięciorga dzieci. Był człowiekiem niezwykle utalentowanym. Z wyróżnieniem zdał maturę, rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które przerwało wcielenie do armii niemieckiej i wybuch I wojny światowej. Zgrzebniok był w niej trzykrotnie ranny. Zwolniony ze służby  w 1917 roku wrócił do Dziergowic, gdzie podjął działalność niepodległościową. Został komendantem powiatu kozielskiego, w III powstaniu kierował wydziałem personalnym Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. W 1923 roku został nauczycielem w gimnazjum w Chorzowie. Pracował w szeregach wojska polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, w Toruniu był naczelnikiem wydziału pracy i opieki społecznej tamtejszego urzędu wojewódzkiego, potem wicewojewodą białostockim. Zmarł nagle 31 stycznia 1937 roku, został pochowany w Rybniku.

Dziś odsłonięta pamiątkowa tablica, została umieszczona przy dziergowickim pomniku upamiętniającym powstania śląskie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  w kościele św. Anny, a towarzyszyła  jej także wystawa, która w tym roku jeździ po województwie opolskim i śląskim, popularyzując sylwetkę Zgrzebnioka.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy i przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy złożyli pod nową tablicę wiązankę kwiatów.

VR

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy