Dla młodzieży i dla mniejszości narodowych

Dwa nowe konkursy ogłosi w tym tygodniu zarząd województwa. 600 tysięcy złotych przeznacza się na aktywizację młodzieży w różnych środowiskach województwa opolskiego, zaś 200 tysięcy złotych na inicjatywy ukierunkowane na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa  województwa opolskiego.

Dla młodzieży i dla mniejszości narodowych

Aktywizujemy młodych mieszkańców regionu

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, celem tej nowej inicjatywy zarządu województwa jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie. – Chcemy z jednej strony zwiększyć liczbę młodzieżowych inicjatyw oddolnych i wzmocnić zaangażowanie młodzieży w życie regionu. To także rozwój aktywności społeczności lokalnych i wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych – wymienia marszałek.

Konkurs organizowany jest w czterech obszarach tematycznych, związanych z ochroną środowiska, działalnością młodzieżowych drużyn OSP, sportem i kulturą. Konkurs ma wyłonić cztery organizacje – w każdym z tych obszarów działalności, których zadaniem będzie realizacja co najmniej 30 inicjatyw zgłoszonych przez młodzieżowe grupy inicjatywne. – Wyłonione w konkursie organizacje będą musiały przeprowadzić wśród młodzieży kampanię informacyjną na temat możliwości realizacji takich inicjatyw, mogą też młodzież do nich przygotować  – chodzi tu o warsztaty, konsultacje czy inne firmy wsparcia – mówi marszałek.

Nabór ofert potrwa do 30 marca, a wszystkie inicjatywy mają się odbyć do końca tego roku.

 

200 tysięcy zł na inicjatywy mniejszości

Do 8 kwietnia potrwa natomiast nabór w konkursie, który wspiera działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. – Zamierzamy dofinansować wydarzenia i działania, ukierunkowane na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej naszego województwa – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Mają to być inicjatywy poświęcone problematyce mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym i kierowane do tych grup mieszkańców, a jednocześnie wzmacniające rozwój świadomości społecznej mieszkańców
związanej z bogactwem wielokulturowości województwa. Zadanie zgłaszane do konkursu może otrzymać dofinansowanie do 20 tysięcy złotych.

Obydwa konkursy realizuje Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy