Będzie więcej tradycyjnych drzew

Blisko 2 100 sadzonek drzew na zadrzewienia przydrożne, tradycyjne sady i ponad sto drzew upamiętniających 20-lecie programu Odnowy Wsi – opolskie gminy otrzymują właśnie z urzędu marszałkowskiego sadzonki i drzewa do nowych nasadzeń.

W ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” w dniach od 27 do 31 października br. opolskie gminy i powiaty otrzymają sadzonki drzew i krzewów do zakładania modelowych sadów oraz zadrzewień przydrożnych. Do opolskich gmin trafi dokładnie 2087 sadzonek drzew i krzewów tradycyjnych gatunków, takich jak czereśnia, głóg, morwa, jaśminowiec, jarząb, śliwa, bez lilak, tawuła czy trzmielina. W rezultacie w regionie powstanie ponad 12 km nowych zadrzewień przydrożnych. Do tego projektu zgłosiło się 25 miejscowości z 23 gmin (m.in. ponad 250 drzewek otrzymają gminy Głogówek i Nysa, 200 czereśni – Głubczyce, po 150 drzewek gminy Paczków i Opole).

Kolejne przedsięwzięcie dotyczy sadów owocowych z tradycyjnymi drzewami, jakie często kojarzą się z dzieciństwem. W tym roku do projektu zakładania sadów zgłosiło się 18 miejscowości z 16 opolskich gmin, w których posadzonych zostanie 270 drzewek owocowych. Będą to m.in. jabłonie grafsztynek prawdziwy, książę Albert Pruski i oliwka żółta,  czereśnie Bϋttnera czerwona, Schneidera późna i vega, grusza konferencyjna, klapsa i bonkreta Williamsa; śliwa węgierka zwykła, renkloda ulena, królowa Wiktoria’,  wiśnia łutówka i gubeńska oraz pigwa gruszkowa.

Dodatkowo 128 opolskich sołectw wyraziło chęć upamiętnienia jubileuszu 20-lecia programu Odnowy Wsi i z tej okazji zasadzą ponad trzymetrowe, już kilkuletnie drzewa. Będą to dęby, lipy, klony i buki.

Łącznie w 2017 r. w ramach projektu  “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” nasadzonych zostanie blisko 2 500 drzew i krzewów, co zapewne przyczyni się do ochrony opolskiej bioróżnorodności, przywracania tradycyjnego sadownictwa oraz ochrony  przed zanieczyszczeniem środowiska, hałasem,  wiatrem i śniegiem we wsiach, miastach i na szlakach komunikacyjnych pomiędzy nimi.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy