Kresowanie chcą pamiętać

Jak co roku, Opolskie Dni Kresowe, organizowane pod patronatem marszałka Andrzeja Buły na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, zgromadziły przedstawicieli stowarzyszeń kresowych z całego województwa. Była okazja do podziękowań, ale także zabawy i kresowej biesiady.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek w imieniu marszałka Andrzeja Buły odznaczył zasłużonych działaczy  odznakami honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Wśród osób, którym marszałek przyznał odznaczenia, znaleźli się wieloletni animatorzy działalności społecznej, dbający o zachowanie pamięci kresów II Rzeczpospolitej Polskiej .

Uhonorowany Kazimierz Naumczyk  z Głubczyc gromadzi od lat relacje kresowian, na podstawie których głubczycki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wydaje publikacje wspomnieniowe. Wielokrotnie organizował także pielgrzymki na Kresy, inicjował współpracę Towarzystwa z innymi środowiskami, m.in. z młodzieżą.

Janina Stadnik z Nysy jest aktywną działaczką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  i inicjatorką powstania nyskiego Klubu Tarnopolan. Alicja Heflich   z Brzegu to także aktywna działaczka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, współorganizatorka wielu konkursów kresowych dla młodzieży, organizatorka charytatywnych wyjazdów na Kresy. Odznaczenie otrzymała także Jolanta Kołodziejska z Opola, od wielu lat działająca w zarządzie opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jest także członkiem zarządu głównego Towarzystwa, aktywnie współdziała z wieloma środowiskami w regionie. Marszałek przyznał także odznaki dwóm kędzierzynianom. Witold Listowski to  wieloletni prezes  kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (obecnie Stowarzyszenia Kresowian), wiceprezydent Światowego Kongresu Kresowian, od 15 lat organizujący Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast Adam Wołkowski to m.in. założyciel i dyrygent chóru „Echo Kresów”, odnoszącego sukcesy na arenie ogólnopolskiej , pomysłodawca i reżyser „Koncertu Czterech Kultur” , odbywającego się od kilku lat w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej była także okazja do zabawy przy muzyce zespołu „Lwowska Fala” ze Lwowa oraz wspólnej biesiady. Uczestnicy spotkania mogli także zwiedzić okolicznościową, pełna nostalgii, wystawę  „Z kresowego albumu”.

Opolskie Dni Kresowe  organizowane są od dziesięciu lat z inicjatywy i przy wsparciu finansowym urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy