Partnerstwo i sprawność – tak realizujemy RPO

Województwo opolskie nadal jest w czołówce regionów, sprawnie wykorzystujących fundusze unijne. Radni województwa na marcowej sesji Sejmiku wysłuchali informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, mówiła m.in. o kwotach, jakie mamy do wykorzystania w tej perspektywie unijnej, a zwracała przede wszystkim uwagę na dobre współdziałanie instytucji, firm i organizacji, zaangażowanych w realizację programu. Podkreślała, że podział województwa na subregiony w sposób naturalny wpłynął na powstawanie kolejnych projektów partnerskich – w obecnej perspektywie jest już 98 takich projektów inwestycyjnych i aż 142 projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ale radni poznali też najważniejsze cyfry. Jak mówił Karina Bedrunka, obecnie już niemal 77% pieniędzy z RPO jest już zaangażowanych w umowach z beneficjentami. Zrównoważony transport, gospodarka niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom, innowacje w przedsiębiorstwach – w tych działaniach już pond 80% dostępnych kwot jest rozdysponowanych. – W roku 2018 największy skok nastąpił w płatnościach. Wypłaciliśmy beneficjentom  ponad 1 291 mln złotych. To największa kwota, jaką do tej pory wypłacono w regionie – dodawała dyrektor. W rankingu województw pod względem zatwierdzonych płatności opolskie zajmuje od dawna pierwsze miejsce – w tej chwili to już 32% całej kwoty RPO.

Wyzwaniem na ten rok jest wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na działanie związane z ochroną  powietrza. Chodzi tu przede wszystkim o środki na wymianę starych, nieekologicznych źródeł  ciepła. Wykorzystano 73% kwoty  dostępnej w pierwszym naborze, a kolejny nabór projektów przygotowywany jest na wrzesień.

– Dofinansowanie wszystkich dotychczasowych projektów przekroczyło już 3,1 mld zł. A to, że możemy RPO realizować spokojnie i płynnie, jest efektem bardzo dobrej komunikacji z beneficjentami i wspomnianym już działaniom partnerskim – mówiła Karina Bedrunka.

Radny Bogdan Tomaszek podkreślał, że mówiąc o wykorzystaniu funduszy unijnych, trzeba pamiętać o efektach, które są wynikiem realizacji RPO i należy te efekty pokazywać. Wicemarszałek Roman Kolek informował, że o tych efektach mówimy często przy wielu okazjach, a na pewno na kolejnych sesjach okazji do tego nie zabraknie.

Żeby mieszkańcy dowiedzieli się więcej o tym, jak wykorzystywane są fundusze unijne, w tym roku – jak corocznie – organizowane będą w całym kraju Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które obejmą także województwo opolskie. W tym roku przypadną one na dni od 10 do 12 maja. Ale już 1 maja w Brzegu odbędzie się inauguracyjna impreza, otwierająca w regionie obchody 15-lecia funkcjonowania w Unii Europejskiej.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy