Opolski Rok Wolności i rok 15-lecia w UE

„Pragnąc godnie i z należytym szacunkiem uhonorować ważne, przypadające w roku 2019 rocznice, Sejmik Województwa Opolskiego postanawia ogłosić rok 2019 Opolskim Rokiem Wolności oraz Rokiem 15-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej” – takie słowa znalazły się w rezolucji, przyjętej dziś przez radnych województwa podczas sesji sejmiku.

W rezolucji, przyjętej jednogłośnie, radni przypominają, że „rok 2019 to czas rocznic wydarzeń, mających fundamentalne znaczenie dla naszego kraju. Wydarzeń, które zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale też Europy i świata. Rocznic oraz stojących za nimi okoliczności, które wciąż mają niebagatelne znaczenie dla bieżącej sytuacji naszego regionu, kraju oraz pozycji Polski w świecie”. Dlatego też zwrócili się do mieszkańców regionu, wszystkich organizacji i instytucji o włączenie się w obchody tych rocznic, także poprzez czynne obywatelskie uczestnictwo w życiu społecznym.

Do radnych wpłynęła również petycja o uhonorowanie Lecha Wałęsy, jako symbolu przemian, które doprowadziły do 4 czerwca 1989 roku. Sejmik poparł inicjatywę reprezentacji opozycjonistów z lat 80-tych, by uhonorować Lecha Wałęsę i innych bohaterów, dzięki którym doszło do wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Uhonorowaniem miałaby być specjalna rezolucja. Radna Martyna Nakonieczny (PIS) podkreślała, że uhonorować należy wszystkich opozycjonistów, bez nazwisk. Innego zdania byli radni KO – Janina Okrągły podkreślała, że Lech Wałęsa był symbolem tamtych czasów, także tej rzeszy bezimiennych bohaterów. Wiceprzewodniczący sejmiku Dariusz Byczkowski mówił natomiast, że istotą demokracji jest spór – i dlatego każdy z radnych musi przy tej uchwale odnieść się do swojego sumienia. W głosowaniu uchwałę poparło 20 radnych, 8 było przeciw.

 

Aktywne placówki zagraniczne regionu

Radni wysłuchali także sprawozdań z działalności zagranicznych biur regionu – w Brukseli i Moguncji. Na sesji gościli m.in. przedstawiciele wielu środowisk, z którymi pracownicy obydwu biur współpracowali w ostatnim czasie. Oni także mogli opowiedzieć o tym, jak ich organizacje skorzystały na współpracy z opolskimi placówkami zagranicznymi. Marszałek Andrzej Buła przypomniał, że brukselskie biuro działa w ramach Domu Polski Południowej, wraz z województwami śląskim i małopolskim, i ta formuła bardzo dobrze się sprawdza.

Formuła działalności Domu jest bardzo szeroka – od inicjatyw kulturalnych, społecznych i sportowych po gospodarcze. – Zapraszamy do Brukseli także przedsiębiorców z konkretnych branż – ostatnio  była to branża budowlana. Przedsiębiorcy nie tylko uczestniczą w targach, ale odwiedzają także belgijskie firmy – mówił Paweł Bliźnicki, opolski „wysłannik” do Brukseli. Przemysław Łebzuch z biura w Moguncji podkreślał, że ta placówka działa już 13 lat, najpierw jako biuro współpracy gospodarczej, ale teraz ta współpraca wyszła daleko poza tę jedną sferę. – Ogromnie ciepło przyjmowani są np. opolscy artyści, których coraz częściej zapraszamy do Nadrenii Palatynatu – mówił.

 

Sejmik pomaga gminom

Podczas lutowej sesji podjęto dwie uchwały, w których radni podjęli decyzję o pomocy finansowej gminom Polska Cerekiew i Komprachcice. Polska Cerekiew otrzyma 500 tysięcy złotych na dofinansowanie dojazdu z drogi krajowej nr 45 do Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. To jedyny obiekt jeździecki o randze olimpijskiej w naszym kraju, w którym organizowane są również duże imprezy o randze międzynarodowej. W celu utrzymania wysokiego standardu tego ośrodka konieczna jest modernizacja drogi dojazdowej, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym – stąd pomoc finansowa.

Jeden milion złotych zaś otrzyma gmina Komprachcice na zadania oświatowe. To konsekwencja zmian administracyjnych gminy, która  od 1 stycznia 2017 r. – w związku z poszerzeniem granic Opola – funkcjonuje pomniejszona terytorialnie o dwa sołectwa. Spowodowało to znaczący spadek dochodów gminy.  Pomimo tego faktu, gmina realizuje wiele przedsięwzięć, głównie inwestycyjnych, jednak to skutkuje znacznymi niedoborami w pozostałych dziedzinach. Dlatego samorząd województwa postanowił pomóc jej w realizacji zadań oświatowych.

 

Dla niepełnosprawnych i ochrony środowiska

Sejmik przyjął także tegoroczny podział pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Województwo opolskie otrzymało na rok 2019 4 099 634 zł (w 2018 kwota ta wynosiła  3 459 723  zł). Więcej – w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów – otrzymają zakłady aktywności zawodowej. To kwota ponad 2,46 mln zł. Zgodnie z tym rozporządzeniem dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej zwiększono z 18 500 zł do 22 000 zł (w ZAZ-ach w Opolu i w Branicach zatrudnionych jest 112 osób niepełnosprawnych). Skutkiem tej sytuacji jest konieczność zwiększenia dotacji  ZAZ-ów z budżetu województwa (zgodnie z przepisami jest to zawsze 10% kosztów funkcjonowania ZAZ) – z kwoty 230 tys. zł w 2018 do kwoty 274 tys. zł  w roku 2019.

Podczas tej sesji radni nie podjęli uchwały, zmieniającej wojewódzki plan gospodarki odpadami. To oznacza, że sejmik nie wyznaczył miejsca postojowego dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady niebezpieczne, zatrzymanych np. przez policję czy inspekcję ruchu drogowego w celu wyjaśnienia dokumentacji tego przewozu. Propozycją takiego miejsca był parking w Niemodlinie, jednak radni ze względu na protesty samorządów lokalnych, nie poparli tej propozycji.

 

VR

Rezolucja – Opolski Rok Wolności i 15 lat w UE

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy