Szkoły zawodowe dostały laptopy

51 laptopów zostało przekazanych dla szkół zawodowych w regionie. Trafią one do istniejących w tych placówkach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, czyli tzw. SzPIK-ów, służących rozwijaniu współpracy między uczniami, szkołami i przedsiębiorcami.

Laptopy wraz z oprogramowaniem kupiono w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (lider projektu) oraz Opolskie Centrum Rozwoju. Koszt zakupu laptopów to nieco ponad 141 tys. zł.

– A to zaledwie ułamek sprzętu, który w ramach tego trafi do szkół z naszego regionu – mówi marszałek Andrzej Buła. – Na doposażenie szkolnych pracowni we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie przeznaczyliśmy 4,2 mln zł. To z pewnością pomoże lepiej przygotowywać młodych ludzi pod potrzeby pracodawców na opolskim rynku – zaznacza marszałek. I dodaje: – To także najlepszy dowód na to, że ten projekt nie tylko wyposaża młodzież w dodatkowe kompetencje, daje uczniom możliwość odbywania staży czy kursów, ale też wymiernie pomaga placówkom kształcącym tę młodzież.

Przekazanie laptopów odbyło się 23 stycznia w urzędzie marszałkowskim i było okazją do podsumowania tego, co obecnie dzieje się w projekcie. – Prócz tego, że kupiliśmy laptopy dla szkół, organizacyjnie wsparliśmy też powstanie 37 zespołów uczniowskich w 22 opolskich szkołach zawodowych – relacjonuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono. – Potem dla zaangażowanych w te zespoły uczniów i nauczycieli odbyły się szkolenia z ekspertami z metodologii lean, która budzi w ostatnich latach ogromne zainteresowanie firm. Teraz zespoły te rozpoczynają pracę nad rozwiązywaniem konkretnych, zadanych im przez firmy problemów. Najlepsze pomysły nagrodzimy w kwietniu. Ale mamy nadzieję, że tym, co przede wszystkim wyniosą z pracy w tych zespołach młodzi ludzie, jest doświadczenie współpracy z firmą i zastosowania wiedzy w praktyce.

OCRG organizuje też wizyty w firmach z regionu czy wyjazdy do innowacyjnych firm i parków naukowo-technologicznych w kraju. – Dwa pierwsze takie wyjazdy odbędą się w styczniu i luty – zapowiada dyrektor Roland Wrzeciono. I dodaje: – Tak kierunkujemy nasze działania, by dawały uczniom możliwość poznania potencjalnych pracodawców i miejsc pracy w regionie, zdobycia odpowiednich kwalifikacji i sprawdzenie, czy dany rodzaj pracy jest dla nich interesujący.

Pełną parą realizowane są też zadanie, jakie w ramach projektu wykonuje jego lider: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. – Na 5 tysięcy zaplanowanych w projekcie staży do końca 2018 roku zrealizowano już 474. Obecnie odbywa je 350 uczniów, a kwota wypłaconych już stypendiów stażowych to ponad 470 tysięcy złotych – podaje dyrektor RZPWE Lesław Tomczak. – Mamy też, co szczególnie bardzo nas cieszy, mocny sygnał od pracodawców, z którymi współpracujemy, że takie zorganizowane działanie dotyczące stażystów są dla nich korzystne.

Pomocna dla uczniów odbywających staże jest natomiast uruchomiona przez RZPWE w ramach projektu aplikacja, w której młodzi ludzie mają pełną informację o swoim stażu, opiekunach i firmie, w której staż odbywają. – Każdy uczeń ma w tej aplikacji swój profil i swoją ścieżkę działań. Dzięki temu wie, co w danej chwili powinien robić – wyjaśnia dyrektor Lesław Tomczak.

RZPWE wspiera też na bieżąco działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery np. poprzez łączenie ich z pracodawcami; organizuje seminaria i indywidualne konsultacje dla uczniów służące planowaniu kariery i, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i samorządów, przygotowuje działania służące doposażeniu szkolnych pracowni.

Trzecia edycja projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. Biorą w niej udział 53 szkoły zawodowe i techniczne z regionu. Wartość projektu to 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację ponad 50 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł; na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł; na 5 tys. praktyk i staży – 14,5 mln zł; a na stypendia dla najlepszych uczniów – 5 mln zł.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy