Dla organizacji wiejskich i dla uczelni

Zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o dwóch nowych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Będą też pieniądze dla uczelni.

Odnowa wsi i pszczoły

200 tysięcy złotych zarząd przeznaczył dla organizacji działających na obszarach wiejskich na projekty dotyczące aktywizacji społeczności lokalnych, związane z jubileuszem 25 lat Programu Odnowy Wsi. W konkursie na wsparcie mogą liczyć organizacje, planujące organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z opolskim Programem  Odnowy Wsi.

Drugi konkurs to nowość – 130 tysięcy złotych zarząd województwa przeznaczył na wsparcie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół. Jak mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka, dofinansowane będą projekty związane z ochroną pszczoły miodnej. – Chodzi nam o promowanie działań dotyczących podniesienia zdrowotności rodzin pszczelich i  poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich, zakupu pokarmów i witamin dla pszczół, wydawania publikacji na temat roli pszczoły miodnej w środowisku. Mogą to być również spotkania edukacyjne oraz nasadzenia wieloletnich roślin miododajnych – wymienia Antoni Konopka. Oferty będzie można składać w aplikacji Generator eNGO do 1 kwietnia br., a konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 czerwca.

Małe granty dla uczelni

Uczelnie z województwa opolskiego mogą się starać o pieniądze na inicjatywy dydaktyczno – naukowe, służące działaniom na rzecz młodzieży, w związku z ustanowieniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Na małe granty zarząd województwa przeznaczył w tym roku 100 tysięcy złotych. – Będziemy promować granty dotyczące zagadnień ekologicznych, wielokulturowości, a także rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące wspierania działań służących otwartości i tolerancji, integracji międzykulturowej; działań antydyskryminacyjnych, służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości – mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.

Uczelnie mają czas na składanie wniosków do 28 marca br. na adres Departamentu Edukacji i Rynku Pracy  UMWO. Maksymalna kwota dotacji to 10 000 zł, minimalna – 4 000 zł (wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu).

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy