Ponad 23 mln złotych na kolejne projekty

Cztery projekty, ale sześcioro partnerów to kolejne umowy, podpisane przez marszałka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem ponad 23 miliony 314 tysięcy złotych pomocy unijnej przeznaczono na  działania związane z infrastrukturą drogową i bioróżnorodnością.

Największy projekt, na który podpisano dziś umowę w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, dotyczy gmin  Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz. Liderem tego partnerstwa jest Ujazd, a projekt dotyczy przebudowy dróg przy terenach inwestycyjnych. Ponad 17 mln złotych z funduszy unijnych pozwoli na przebudowę niemal 5,5 kilometrów dróg, które ułatwią dojazd do terenów inwestycyjnych, a tym samym  wzmocnią atrakcyjność inwestycyjną tych gmin.

Duże znaczenie dla przyszłych inwestycji mają także dwa projekty gminy Kędzierzyn-Koźle. Jeden z nich zakłada przebudowę ul. Wyspiańskiego wraz z mostem w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Port Rzeczny Koźle, jak również łączącej się z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ten projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 miliona złotych. Kolejne 2,9 miliona złotych gmina dostanie na przebudowę drogi gminnej, prowadzącej do kozielskiego portu. Ta droga łączy się z drogą wojewódzką, więc w tym projekcie partnerem jest Województwo Opolskie.

–  Podpisaliśmy kolejne umowy, które znacząco poprawiają atrakcyjność naszego miasta. Stawiamy na poprawę dróg, realizowane są inwestycje w budynki, ale co ważne również w to co służy wypoczynkowi i turystyce. Zagospodarujemy teren po dawnym lodowisku w pobliżu kończonej budowy basenów. Stworzymy tam w otoczeniu kwiatów i oczek  wodnych centrum rekreacji – mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.

– Bardzo ważna jest dbałość o środowisko naturalne, wspieranie warunków dzięki  którym będzie można poznawać zalety naszej przyrody, organizować wypoczynek. Budowane są ścieżki rowerowe, uzbrajane są tereny inwestycyjne. Gminy widzą możliwość rozwoju swojego regionu – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

Ostatnim podpisanym dziś projektem jest Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. To niemal 2,2 miliona zł pomocy unijnej.

Marszałek województwa Andrzej Buła zaznacza, że pieniądze zostaną wydane zarówno na projekty inwestycyjne, jak i edukacyjne. – Wójtowie, burmistrzowie, są świadomi zarządzania funduszami unijnymi. Wpisują się w to, co jest do zagospodarowania. Słowo bioróżnorodność jeszcze cztery lata temu paraliżowało, a teraz widzimy, że są to wyremontowane stawy, parki, przejścia dla zwierząt, miejsca edukacji przyrodniczej. Z tego stworzyliśmy projekt inwestycyjny – mówi marszałek. Dodaje, że udało się również przygotować zajęcia i spotkania skierowane do mieszkańców, które przybliżają rozwiązania poprawiające środowisko – Mamy kolejne wnioski. Jeżeli będą one dobre, to zagospodarujemy pieniądze na zrealizowanie tych projektów – dodaje Andrzej Buła.

Kędzierzyn-Koźle zamierza stworzyć centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na osiedli  Azoty i opracować plan ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego „Stara Odra” . Gmina Ujazd odbuduje zdegradowany staw wiejski w Starym Ujeździe i zagospodaruje park miejski. Kolejny partner – Nadleśnictwo Kędzierzyn  – rozbuduje i zmodernizuje leśny ośrodek edukacyjny Stampnica.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy