Opolski Teatr Kochanowskiego przed wielką modernizacją

Opolski teatr dramatyczny uzyskał z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” ponad 14 mln dofinansowania na swoją modernizację i przebudowę. Tak dużego zakresu prac – całkowite koszty to 20,5 mln złotych – nie było od przeszło czterdziestu lat.

Projekt zatytułowany „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” znalazł się w gronie 39 instytucji, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach POiŚ.

– To dla nas ogromna radość – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Rakoczy. – Jako samorząd województwa nie bylibyśmy w stanie wygenerować tak dużej kwoty potrzebnej do przeprowadzenia remontu, ani spłacić kredytu, który byłby wzięty na ten cel.

Z budżetu województwa opolskiego Teatr im. Kochanowskiego ma zagwarantowany wkład własny, niezbędny, by uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich. Wyniesie on 6,27 mln złotych i będzie sukcesywnie wnoszony do roku 2020 czyli do czasu zakończenia remontu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2018. W projekcie znalazły się przebudowy i modernizacje czterech zadań. Po pierwsze: zmieni się główna fasada budynku z przyległym otoczeniem – zaplanowano m.in. przebudowę wejścia, likwidację fosy, budowę tarasów. Teatr stanie się bardziej dostępny. Przebudowany zostanie system wentylacji i klimatyzacji w budynku, który obejmie wszystkie cztery sceny teatralne, foyer i hole. Część pomieszczeń zostanie przekształcona i dostosowana do prowadzenia działań edukacyjno-warsztatowych – powstanie Centrum Edukacji Kulturalnej, czyli nowoczesna baza działań artystycznych, dostosowanych do potrzeb współczesnego twórcy i odbiorcy kultury. Modernizacja czeka także system elektroakustyczny i oświetleniowy małej sceny. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań skutkować będzie oszczędnościami energii elektrycznej. I wreszcie zaplanowano także przebudowę i modernizację istniejącego zasilania budynku i wykonanie m.in. automatyki samoczynnego zasilania rezerwowego.

– Prace potrwają do końca 2020 roku – i jak zapewniała Anna Karoń, zastępca dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego – odbywać się będą tak, by nie zakłócać pracy teatru i by widz nie odczuł dyskomfortu związanego z remontem.

MS

Nowa jakość Teatru – informacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy