Ponad pół miliona na rozwój organizacji pozarządowych

Zarząd województwa rozstrzygnął kolejne w tym roku konkursy dla organizacji pozarządowych, na dofinansowanie ich rozwoju infrastrukturalnego. Pieniądze otrzymają zarówno organizacje działające na obszarach wiejskich, jak i poza nimi.

Wsparcie w łącznej kwocie niemal 510 tysięcy złotych otrzymają 83 organizacje z całego regionu. To pieniądze, które pomogą w dofinansowaniu zakupu wyposażenia, ułatwiającego ich działalność, wprowadzaniu do tej działalności nowych technologii i ucyfrowieniu pracy w trzecim sektorze, a także doposażeniu organizacji  w niezbędny sprzęt. Dofinansowane projekty dotyczą m.in. zakupu sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania, doposażenia biur organizacji w meble, zakupu sprzętu koniecznego dla codziennej działalności (np. sprzętu strażackiego, sportowego, nagłośnieniowego, fotograficznego).

– W tym roku przeprowadziliśmy łącznie pięć takich konkursów, w ramach których organizacje mogły się starać o pieniądze nie na organizowane przez siebie inicjatywy, ale na konkretne wsparcie ich funkcjonowania – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. Teraz niemal 210 tysięcy złotych podzielono pomiędzy 31 stowarzyszeń, działających na obszarach wiejskich, zaś 300 tysięcy złotych trafi do kolejnych 52 organizacji z całego regionu.

W tym roku za potrzebne remonty i zakupy wyposażenia dla sektora pozarządowego zarząd województwa przeznaczył w sumie 940 tysięcy złotych.

Konkursy dotyczące wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych po raz pierwszy zarząd województwa ogłosił w ubiegłym roku. Jak mówił wtedy wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, pomysł na to działanie pojawił się w zarządzie województwa już wcześniej, jednak dużego znaczenia nabrał w czasie pandemii. – W zderzeniu się z pandemią ucierpiały także organizacje pozarządowe, poprzez swoje zamknięte biura czy niezorganizowane, a wcześniej zaplanowane imprezy. Dlatego cieszymy się, że możemy im pomóc w tym trudnym czasie  – podkreślał.

 

 

Nasze serwisy