Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) przeprowadzane będą w terminie od dnia 9 września 2022 r. do dnia 22 września 2022 r.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: https://bip.opolskie.pl/2022/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2023-rok-z-organizacj/

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego, tel. 77 44 67 849.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy