Nabór dla spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń czy fundacji

Do 800 tys. zł na nowoczesne maszyny i sprz­­­ęt do produkcji, który posłuży wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług, mogą dostać w najnowszym unijnym naborze tzw. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje prowadzące działalność.

Nabór ogłosiło właśnie podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Dostępne w nim pieniądze mogą być przeznaczone także na urządzenia, sprzęt i maszyny, które pozwolą wprowadzić na rynek produkty i usługi ulepszone, a nie tylko nowe. Wsparcie można też będzie przeznaczyć na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz na inwestycje w rozwój zwiększające skalę działalności i zasięg oferty.

Nabór skierowany jest do tzw. podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. spółdzielni, zakładów pracy chronionej czy stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Do wzięcia jest w nim 12 mln 400 tys. złotych.

– Podmioty ekonomii społecznej, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach tego naboru, prowadzą ważną działalność w wielu dziedzinach. Wspólne działanie ludzi jest tu ważniejsze niż zysk, jaki firma osiąga. Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że ten ważny element życia społecznego sprzyja pełnemu zatrudnieniu, walce z ubóstwem i stabilnemu rozwojowi. Dlatego uznaliśmy, że warto te firmy wspomóc. Liczymy, że możliwość pozyskania dotacji pozwoli im się rozwinąć – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Nabór przeprowadzi odpowiedzialne m.in. za obsługę przedsiębiorców Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Wnioski – w wersji papierowej i elektronicznej – trzeba będzie składać od 1 do 8 grudnia właśnie do OCRG.

– W tym naborze będą mogły zostać dofinansowane projekty prowadzone przez podmioty, które działają dla osiągnięcia m.in. celu społecznego, a wypracowany zysk przekazują na swoją działalność, a nie dzielą między wspólników czy udziałowców. Projekty te muszą mieć jednak charakter inwestycyjny. Dlatego właśnie wsparcie będzie można pozyskać za naszym pośrednictwem – tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Zakładany termin rozstrzygnięcia naboru to maj przyszłego roku. Zgodnie z zapisami regulaminu priorytetowo traktowane mają w nim być inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji województwa, a dodatkowe preferencje przewidziano dla przedsiębiorstw ekologicznych albo realizujących przedsięwzięcia ekologiczne.

Link do ogłoszenia o naborze:

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-163-2_1_4_inwestycje_dla_podmiotow_ekonomii.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy