Zapraszamy wszystkich do konsultacji nowego rozkładu pociągów!

Zapraszamy Państwa do konsultacji rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2019 r. Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br.

Prosimy o składanie wniosków, uwag i sugestii na przygotowanym formularzu, który znajduje się pod adresem: https://forms.gle/25vuzAcsrpjPaSFv6

Przy składaniu  propozycji  do rozkładu jazdy pociągów „REGIO” prosimy o bazowanie na obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów.

Po zakończeniu konsultacji na stronie: https://bip.opolskie.pl/ zamieszczone zostanie sprawozdanie, w którym odniesiemy się do zgłoszonych wniosków, uwag i sugestii.

Uwaga!

W trakcie konsultacji nie będą rozpatrywane wnioski:

  • anonimowe, obraźliwe i z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i bez konkretnych postulatów;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń pospiesznych, ekspresowych i międzynarodowych;
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, peronów i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!!

Wszystkie ważne informacje w załączniku:

Konsultacje rozkładu jazdy pociągów

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy