Skorzystaj z oferty Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

6 milionów 300 tysięcy złotych przeznaczono na realizację pomysłów w ramach drugiej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Fundacje i stowarzyszenia podpisały umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą i wicemarszałkiem Zbigniewem Kubalańcą.

2450 mieszkańców województwa opolskiego skorzysta ze szkoleń w ramach drugiej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono do niej 49 ofert, czyli o 16 więcej niż w pierwszej edycji. Do głosowania mieszkańców dopuszczono 29 ofert, z których po uwzględnieniu głosu mieszkańców do realizacji zakwalifikowano 25. W pierwszej edycji takich projektów było 10. Obszary, w których mieszkańcy Opolszczyzny nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje, można podzielić na szkolenia zawodowe (12), zdrowie i bezpieczeństwo (10), trenerzy i sport (3). Łącznie na realizację drugiej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 6 milionów 300 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji do wykorzystania były 2 miliony 198 tysięcy złotych.

Jak zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, Europejski Budżet Obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno organizacji, jak i tych, którzy uczestniczą w szkoleniach. – Od początku najważniejsze jest dla mnie to, aby były to szkolenia na najwyższym poziomie, zweryfikowane i kończące się podniesieniem kompetencji. Część kursów kończy się egzaminem państwowym, inne związane są z uzyskaniem certyfikatu albo uznawanego zaświadczenia – mówi marszałek. Dodaje, że projekty są dopasowane do potrzeb mieszkańców. – Widzimy po złożonych propozycjach bardzo dużą kreatywność i różnorodność. Zostały one tak przygotowane i zaprojektowane, aby po ich ukończeniu każdy uczestnik wykorzystał swoje nowe umiejętności w swoim życiu i pracy – podkreśla Andrzej Buła.

– Dostrzegamy potrzebę wśród nauczycieli i osób zaangażowanych w organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży, żeby przeszkolić ich trenersko. Mieszkańcy Opolszczyzny, którzy kochają piłkę, będą mogli skorzystać z kursu dla trenerów UEFA C oraz UEFA B. To pozwoli im prowadzić drużyny piłkarskie w podstawowej i wyższej klasie piłkarskiej – mówi  Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Garbowski.

Piotr Tarapata, prezes stowarzyszenia Pozytywni z Nysy, przypomina, że w trakcie pierwszej edycji przeszkolono strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. – Naszą grupa docelową tym razem będą głównie trenerzy i opiekunowie młodzieży. Oni w trakcie wyjazdów mogą spotkać się z wydarzeniami, gdzie konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. Wyobraźmy sobie trening piłkarski na oddalonym od miasta boisku. W przypadku nieszczęśliwego wydarzenia liczą się minuty. Takie przeszkolenie będzie bardzo ważne w niesieniu pomocy – dodaje Piotr Tarapata.

Szkolenia wodne zaproponuje Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu. Szczepan Iwanicki wyjaśnia, że zostaną przygotowane szkolenia ratownika wodnego, instruktora ratownictwa wodnego, ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy z użyciem AED oraz z ratownictwa na wodach szybko-płynących i ratownictwa powodziowego. Zorganizowany zostanie kurs nauki pływania oraz płetwonurka KDP CMS P1. – Chcemy podnieść umiejętności od kwalifikowanej pierwszej pomocy po ratownictwo wodne. Mamy szeroki zakres szkolenia. Chcemy przeprowadzić zajęcia m.in. nad Dunajcem w Pieninach. To jest specjalistyczny kurs ratownictwa w rzekach szybkich – mówi Szczepan Iwanicki.

Kurs fizjoterapeutyczny przeprowadzi Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole. – Postanowiliśmy przeprowadzić kurs terapeuty ruchowego. Zdajemy sobie sprawę, że brakuje w naszym województwie fizjoterapeutów i możliwości do opieki medycznej  po operacjach, kontuzjach i w przypadku wad postawy. Nasz kurs pozwoli uzupełnić wiedzę z zakresu fizjoterapii biernej, jaką jest m.in. masaż, o aktywny czynnik. Uczymy leczyć ruchem. Kurs jest dedykowany głównie terapeutom, pedagogom, nauczycielom, logopedom – informuje Karolina Adamiec.

Wojciech Kolasa z Fundacji Sport & Fun 4 Every One, podkreśla, że najważniejsze jest wsłuchanie się w potrzeby uczestników zajęć. – Nasz projekt wynikł z rozmów ze strażakami, którzy w trakcie pierwszej edycji mówili nam o tym, że mają problemy związane z możliwością prowadzenia pojazdów ciężkich ochotniczych straży pożarnych. Strażacy czasem nie mogą wyjechać do zdarzenia, ale również uczniowie szkół średnich mówili nam, że potrzebują poszerzyć swoje kwalifikacje. Podobnie przedsiębiorcom brakuje kierowców. Przygotowaliśmy kursy prawa jazdy kat. C i kat. C-E oraz pilarza – mówi Wojciech Kolasa.

Teraz organizacje na swoich stronach internetowych będą ogłaszać nabory do zaproponowanych kursów, na które otrzymali pieniądze w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej pełna lista projektów II edycji EBO.

PW

EBO projekty – II edycja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy