Na sesji o RPO i siedzibie UMWO

Opolskie RPO to 117 naborów od 2015 roku i zaangażowanych w nie 78,8% pieniędzy – czyli  ponad 3,127 mld zł. Nadal jesteśmy w czołówce wśród regionów pod względem realizacji programu regionalnego – wypłaciliśmy już beneficjentom 20% środków (najwięcej ze wszystkich województw), na 58% kwoty RPO mamy podpisane umowy (3 miejsce). O tym mówiono na lutowej sesji sejmiku.

Głównym tematem sesji było podsumowanie dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.  Marszałek Andrzej Buła na konferencji prasowej przed sesją sejmiku mówił, że na sesji realizacja RPO będzie pokazana z nieco innej perspektywy niż dotychczas. – Pokażemy go z perspektywy projektów własnych samorządu województwa. Realizujemy je, by robić to, co z perspektywy gmin czy powiatów byłoby niemożliwe bądź bardzo trudne – dodawał.

Jak mówiła już na sesji Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, samorząd województwa i jego instytucje to dziś 58 własnych projektów realizowanych bądź zakończonych i 746,6 mln zł zaangażowanych w te projekty. To projekty bardzo różne – drogowe, ale także skierowane do przedsiębiorców czy dla opolskich rodzin.  – Program „Opolskie dla Rodziny” to 373 mln euro przeznaczonych na projekty w ramach wszystkich czterech pakietów programu – mówiła. To projekty dla rodziców, dla najmłodszych i najstarszych.

Nad dobrą realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata2014-2020 pracuje 250 osób w 17 instytucjach. – A tych dobrych efektów nie byłoby, gdybyśmy nie byli dla siebie partnerami – podsumowała dyrektor Karina Bedrunka.

Radni ( przy czterech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się) wyrazili zgodę na zakup budynku przy ul. Ostrówek 5 – 7  – to konsekwencja wypowiedzenia przez wojewodę pomieszczeń, zajmowanych dotychczas przez urząd marszałkowski.  Jak mówił marszałek, zarząd dąży do tego, aby w perspektywie trzech lat urząd marszałkowski pracował tylko w dwóch lokalizacjach – właśnie na Ostrówku, gdzie będzie pracował zarząd oraz przy ulicy Hallera, gdzie po rozbudowie docelowo mają być zlokalizowane wszystkie departamenty UMWO.  – To w konsekwencji oszczędność, bo nie będziemy co roku płacić ogromnych kwot za wynajem pomieszczeń – dodawał.

Radny Arkadiusz Szymański pytał,  czy nie lepiej przeznaczyć te pieniądze (5,75 mln zł)  wyłącznie na rozbudowę budynku przy ulicy Hallera – bo za te same pieniądze byłaby większa powierzchnia, czy budynek na Ostrówku to nie potrzeba prestiżu. Marszałek wyjaśniał, że nie byłoby sprawy, gdyby nie było wypowiedzenie wojewody. – Budynek będzie służył mieszkańcom – bo będzie tam m.in. kancelaria ogólna urzędu czy Departament Organizacyjno-Administracyjny – mówił. Co do rozbudowy budynku przy ulicy Hallera marszałek informował, że będzie ogłoszony przetarg na budowę i tworzenie projektu funkcjonalno-użytkowego tej rozbudowy.

– A zakup budynku na Ostrówku to dobra lokalizacja dla samorządu województwa, bo bez żadnej dobudowy mamy dobre, reprezentacyjne miejsce. Przecież nie robimy tego dla siebie, a dla następców – dodawał marszałek. Radny Ryszard Zembaczyński dodawał, że cena budynku na Ostrówku jest bardzo dobra, nie ma nad czym dyskutować. – Ważna jest lokalizacja, w centrum historycznym miasta. Budynek przy Hallera nie może się z tym równać.

Kolejną uchwałą dotyczącą nieruchomości była zgoda na sprzedaż działki przy ulicy Wrocławskiej. Na pytania radnych PIS-u, na co zostaną przeznaczone pieniądze z tej sprzedaży (1,8 mln zł), marszałek mówił, że choć powinniśmy najpierw zadbać o swoją siedzibę, to trudno, żeby samorząd nie wsparł kierunku lekarskiego na Uniwersytecie, nie zadbał o wkłady własne projektów  szpitali, nie zbudował stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  – Nie musimy tego robić, ale robimy to dla mieszkańców. I na takie cele przeznaczamy pieniądze z budżetu województwa– dodawał marszałek.

Radni podjęli także uchwałę o podziale pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwotę niemal 3,5 mln zł podzielono tak, że 2,072 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej,  1,319 mln zł  – zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym, 68 tys. zł – dofinansowanie robót budowlanych służących rehabilitacji.

VR

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy