Wojciech Korfanty ponownie honorowym obywatelem Zakopanego

Na dzisiejszej uroczystej sesji rady miasta Zakopanego Wojciech Korfanty ponownie został honorowym obywatelem tego miasta. List w sprawie przywrócenia honorowego obywatelstwa przywódcy III Powstania Śląskiego wystosował wiosną tego roku do przewodniczącego rady Zakopanego Zarząd Województwa Opolskiego.

Wojciech Korfanty zaszczytny  tytuł honorowego obywatela Zakopanego otrzymał w marcu 1921 roku. Późniejsze wydarzenia polityczne, nazwanie przez niego przewrotu majowego z 1926 roku zbrodnią, ściganie i uwięzienie w twierdzy brzeskiej, a potem jego wyjazd z kraju spowodowały, że tytuł został mu w 1935 roku odebrany.

„Po aresztowaniu i oskarżeniu bohatera III Powstania Śląskiego  o nadużycia, których mu nigdy nie udowodniono, Rada Miasta Zakopanego w niepełnym, bo zaledwie 13 osobowym składzie, pozbawiła go tytułu honorowego obywatela na posiedzeniu w dniu 22 maja 1935 r. Żywimy głębokie przekonanie, że nadarza się okazja, aby zrewidować ówczesną decyzję. Dlatego też pozwalamy sobie zwrócić się do Pana jako Przewodniczącego obecnej Rady Miasta, aby zechciał Pan podjąć działania skłaniające obecnych Radnych do zmiany wyrażonego niegdyś stanowiska, aby w imię sprawiedliwości i zasług dla Polski Wojciecha Korfantego, jak również wizerunku miasta, należny mu tytuł został przywrócony. Będziemy wdzięczni za rozważenie przedstawionej sprawy i liczymy na to, że nasza inicjatywa nie tylko spotka się z życzliwością, ale także przychylnością motywowaną wzajemną chęcią naprawienia krzywdy wyrządzonej zasłużonemu Polakowi w okolicznościach, o których z perspektywy czasu możemy wydawać odmienne i bardziej sprawiedliwe sądy” – czytamy w liście, skierowanym przez zarząd województwa do przewodniczącego rady miasta w Zakopanem Jana Gluca.

Radni Zakopanego przychylili się do tego pomysłu – właśnie dziś, 18 czerwca, prawnuk Wojciech Korfantego Michael Korfanty odebrał to wyróżnienie. A w sobotę,  w Zakopanem, z udziałem marszałka Andrzeja Buły i przedstawicieli samorządu województwa, zaplanowana jest konferencja popularnonaukowa „Między Zakopanem a Górnym Śląskiem. Wojciecha Korfantego działalność publiczna i życie prywatne”. Podczas konferencji odbędzie się także łączenie on-line z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu i dyrektorem Tadeuszem Chrobakiem, który zaprosi na wystawę pt. „Czas przełomu. Śląsk w pierwszych dekadach XX wieku”.

Władze Zakopanego mocno włączyły się w organizowane przez samorząd województwa obchody setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Odpowiedziały na apel marszałka Andrzeja Buły o uczczenie pamięci o powstaniach poprzez złożenie w samo południe 2 maja kwiatów w wielu miejscach pamięci. W Zakopanem, na miejscowym cmentarzu pochowanych jest czterech powstańców. Władze miasta z burmistrzem Leszkiem Dorulą i potomkami jednego ze zmarłych, złożyły kwiaty na grobie. Pochowani na zakopiańskim cmentarzu Alfons Lorek, Władysław Cielecki, Adam Rychlik i Józef Bochenek należeli do grupy 40 ochotników z Zakopanego , którzy wzięli udział w III Powstaniu Śląskim i  brali udział w walkach o Górę Świętej Anny. Przedstawiciele Zakopanego uczestniczyli także w uroczystościach rocznicowych na Górze Świętej Anny w dniu 22 maja tego roku.

A po dzisiejszej sesji zarząd województwa wystosował kolejny list do przewodniczącego Jana Gluca. Czytamy w nim m.in.:

„Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że Rada Miasta Zakopane postanowiła podjąć uchwałę o przywróceniu Wojciechowi Korfantemu zaszczytnego tytułu honorowego obywatela miasta Zakopanego. Jesteśmy przekonani, że ten ważny, symboliczny gest stanowi znaczące dopełnienie obchodów setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, których godne upamiętnienie jest niezwykle istotne dla Samorządu Województwa Opolskiego”.

VR

List do Rady Miasta Zakopanego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy