Marcowa sesja sejmiku on-line

30 marca, podczas kolejnej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbywała się w trybie zdalnym, radni przyjęli m.in. dwa apele, wysłuchali kilku informacji, podsumowujących działania w ubiegłym roku. Mieli też okazję wysłuchania  – po raz pierwszy od dłuższego czasu – informacji wojewody o sytuacji zdrowotnej w regionie.

Radni apelują

Jednym z apeli, przyjętych przez radnych, był przygotowany przez klub Mniejszości Niemieckiej apel do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack. Jak przypominał przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, społeczność regionu kilka lat temu zaangażowała się w zbieranie podpisów pod petycją o wyrównanie standardów  ochrony praw mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, instrumentów wsparcia ich kultury i języka.

Inicjatywa, pod którą w całej Unii Europejskiej zebrano 1 215 789 podpisów dawała również mieszkańcom naszego regionu nadzieję na to, że prawa mniejszości zostaną dostrzeżone i docenione na poziomie Komisji Europejskiej, a dzięki temu ich ranga zostanie podniesiona.

„Apelujemy do Komisji Europejskiej o ponowne przeanalizowanie Europejskiej Inicjatywy MSPI uwzględniając przy tym interesy samych inicjatorów inicjatywy jak również regionów zamieszkiwanych przez środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, takich jak województwo opolskie” – napisali m.in. radni w apelu.

Radni przyjęli także apel, skierowany do władz rządowych, w sprawie podziału funduszy w ramach Polityki Spójności  2021-2027 zaproponowanego w projekcie Umowy Partnerskiej. Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że ani sowa, ani intencje tego apelu nie są skierowane przeciwko komukolwiek. – Rząd zdecydował, że 7 miliardów euro pozostanie w tzw. rezerwie regionalnej, do podziału pomiędzy poszczególne regiony. My apelujemy o uwzględnienie w tym podziale algorytmu, wg którego podzielono już kwotę bazową – i apelujemy, żeby do przyznanych  już nam 763 milionów euro dołożyć kolejne  254 miliony euro. Nie zabieramy żadnemu regionowi, nie staramy się o wymiar polityczny podziału tych pieniędzy, jesteśmy bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do zagospodarowania tych pieniędzy, wiemy, na co je chcemy przeznaczyć  – podkreślał marszałek. Marszałek dziękował wiceprzewodniczącemu sejmiku Piotrowi Wachowi, który był inicjatorem i twórcą tego apelu i od początku wskazywał na wyjątkową sytuację opolskiego, które nie jest beneficjentem żadnego dodatkowego unijnego programu operacyjnego.

W apelu radni województwa zaapelowali do Premiera RP o: „likwidację rezerwy programowej i przyznanie z tej puli Województwu Opolskiemu 254 mln Euro oraz rozdysponowanie pozostałej części pomiędzy regiony zgodnie z metodologią stosowaną przy podziale części podstawowej [oraz o] określenie nowych proporcji podziału środków przeznaczonych dla województw najsłabiej rozwiniętych, np. z dotychczasowego programu Polska Wschodnia z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów ekonomicznych”.

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału funduszy w ramach Polityki Spójności 2021- 2027 zaproponowanego w projekcie Umowy Partnerskiej

 

Wojewoda o sytuacji epidemiologicznej w regionie i kraju

W sesji uczestniczył po raz pierwszy od dawna wojewoda opolski. Wojewoda Sławomir Kłosowski, który pełni tę funkcję od dwóch tygodni, przekazał informację nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Mówił, że mamy 818 łóżek tlenowych w regionie, z czego 613 jest zajętych, więc jest bezpieczny bufor do przyjmowania pacjentów z COVID-19. Mamy także 90 miejsc respiratorowych, z których 49 jest zajętych. – Dobrą wiadomością jest to, że ta rezerwa się zwiększa, bo zwiększamy liczbę takich miejsc w regionie – mówił wojewoda. Kolejne łóżka pojawią się też w szpitalu tymczasowym.

Wojewoda mówił, że sytuacja w województwie opolskim jest lepsza niż w całym kraju. – Dlatego służymy też rozsądną pomocą naszym sąsiadom. Możemy pomagać na miarę naszych możliwości, zwłaszcza województwu śląskiemu – informował. Podkreślał także, że w czasie tych dwóch tygodni udało się apelami kierowanymi do samorządowców i dyrektorów szpitali zapewnić dodatkową kadrę medyczną dla szpitala tymczasowego, który dzięki temu może przyjmować kolejnych pacjentów.

Mówiąc o akcji szczepień, wojewoda informował, że jest w tej sferze w nieustannym kontakcie z marszałek Zuzanną Donath-Kasiurą. – Przygotowujemy miejsca do masowych szczepień w każdym powiecie naszego województwa. Będziemy mieli możliwości, będzie więcej szczepionek, więc ta akcja powinna niedługo ruszyć – dodawał podkreślając, że jeśli tylko ukaże się rządowe rozporządzenie w tej sprawie, w regionie od razu ruszy organizacja tej akcji.

Marszałek Andrzej Buła dziękując wojewodzie za te informacje przypomniał, że walcząc już od roku z koronawirusem w regionie, samorządowi województwa udało się pomóc wszystkim szpitalom w regionie, niezależnie od tego czy są to jednostki samorządowe czy prywatne, zasilając inwestycje w tych placówkach kwotą około 170 milionów złotych . – Mamy nadzieję na dalszą współpracę w tej sferze inwestycyjnej. Zwracamy też uwagę na konieczność wypracowania w regionie standardów opieki nad pacjentem, zwłaszcza w POZ-etach, jak i zajęcia się poważnie sprawą rehabilitacji pocowidowej mieszkańców naszego województwa – mówił marszałek.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy