Obradował sejmik województwa

We wtorek 29 października odbyła się kolejna, już jedenasta, sesja sejmiku województwa tej kadencji.  Radni podjęli m.in. ważną uchwałę dotyczącą podróży koleją na pograniczu regionów opolskiego i śląskiego.

Uchwała umożliwia porozumienie województw opolskiego i śląskiego w sprawie kolejowych przewozów pasażerskich. – Nasz region przejmie od śląskiego organizację transportu na liniach Kędzierzyn-Koźle – Racibórz oraz Opole – Częstochowa, zaś śląskie będzie obsługiwać linię Kluczbork – Lubliniec – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. To porozumienie będzie obowiązywało podczas rozkładu jazdy 2019/2020.

Szymon Ogłaza podkreśla, że porozumienie jest konieczne, bo granice administracyjne województw niejednokrotnie nie uwzględniają wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych pomiędzy gminami leżącymi w województwach ościennych. – Relacje te wymuszają określone potrzeby komunikacyjne mieszkańców, a samorząd musi zapewnić ich realizację – dodaje. Stąd np. obsługę trasy  Kluczbork-Lubliniec z przedłużeniem do Katowic  przejmą Koleje Śląskie. To umożliwi bezpośrednią komunikację z tym miastem mieszkańcom północy naszego regionu. Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.

Inna podjęta przez radnych uchwała dotyczyła zmiany podziału pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2019 roku dla województwa opolskiego. W związku z utworzeniem nowego Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Kędzierzynie Koźlu, radni jednogłośnie przychylili się do wniosku o dofinansowanie jego utworzenia i działalności do końca tego roku.

 

Radni wysłuchali podczas sesji także informacji o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w naszym województwie w roku 2018 oraz dowiedzieli się, jak realizowane były zadania oświatowe nałożone na samorząd województwa w roku szkolnym 2018/2019.

Pierwszą z informacji przedstawiła, jak co roku, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dr Anna Matejuk. Zwróciła w niej m.in. uwagę na konieczność wzmożenia nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych w województwie, mających na celu uzyskanie większego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży. – To ważne, bo coraz większa liczba nieszczepionych dzieci to niebezpieczeństwo wzrostu zachorowań na choroby zakaźne – podkreślała. O  realizacji zadań oświatowych mówiła dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek. Przedstawiła zarówno działalność i wyniki szkół prowadzonych przez Województwo Opolskie, jak też inicjatywy, podejmowane przez samorząd województwa, na rzecz wspierania i rozwoju edukacji w regionie, takie jak systemy wspierania i nagradzania szkół, uczniów i nauczycieli. – Na uwagę zasługuje np. fakt, że w programach, realizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ubiegłym roku szkolnym, wzięło udział kilkanaście tysięcy uczniów z całego województwa.  Jeśli chodzi o stypendia, to w ramach programu „Wspieramy najlepszych”, w  roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymało 258 uczennic i uczniów na łączną kwotę 774 000 zł – mówiła dyrektor Jurek.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy