Pomoc finansowa dla innych i odrzucenie wniosku o odwołanie marszałka

Podczas wrześniowej sesji sejmiku radni przyznali pomoc finansową gminie Niemodlin oraz poszkodowanym w powodzi gminom podkarpackim, powołali członków do rad społecznych szpitali samorządu województwa, przyjęli zmiany do statutu województwa oraz zasady pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III”. Radni odrzucili też wniosek o odwołanie marszałka.

Sesja rozpoczęła się jednak od uczczenia minutą ciszy zmarłych kilka dni temu dwóch wyjątkowych mieszkańców regionu – Janusza Ireneusza Wójcika i Jerzego Szczakiela.

 

Samorząd województwa pomaga innym

Na początek przegłosowano zmiany w budżecie województwa opolskiego. Wśród wielu zmian, które m.in. zmniejszały deficyt tegorocznego budżetu o 14 milionów złotych, marszałek Andrzej Buła zwrócił uwagę na kolejną pomoc samorządu województw dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. To około miliona złotych na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej w związku ze zużyciem dotychczas używanego. – Ważne, żeby na takie wnioski, z jakim zwrócił się szpital, odpowiadać pozytywnie, bo to działania w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców – podkreślał marszałek.

Radni zgodzili się na przekazanie gminom Bircza i Dubiecko  w województwie podkparpackim po 50 tysięcy złotych w formie pomocy po przejściu tam w czerwcu ulewnych deszczów.  Wszystkie województwa solidarnie pomagają tym gminom, w których łącznie straty oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Po pytaniach radnych Piotra WachaBogusława Wierdaka, czy na taką pomoc będą mogły liczyć Nysa i Głuchołazy w naszym regionie, które ucierpiały podczas ostatnich ulewnych deszczów, marszałek potwierdził. – Jeszcze nie otrzymaliśmy wniosków z gmin, ale już prowadzimy rozmowy i na pewno, jeśli się wnioski pojawią,  takiej pomocy udzielimy – zapewniał Andrzej Buła.

Radni zgodzili się także na przekazanie kwoty 500 tysięcy złotych gminie Niemodlin na likwidację składowiska niebezpiecznych odpadów w Brzęczkowicach. Jak mówił członek zarząd województwa Antoni Konopka, zalega tam 1900 ton substancji zagrażających zdrowiu i życiu. – Koszt ich usunięcia to 11 milionów złotych, gmina pozyskała już część kwoty z NFOŚ, ale pieniądze są jeszcze potrzebne – informował.

 

Wniosek o odwołanie marszałka odrzucony

Rozpoczynając ten punkt obrad, przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podkreślił, że sejmik nie powinien stawać się stroną postępowania w trójpodziale władzy. – Powinniśmy oddać podejmowanie decyzji tym, którzy zostali do tego powołani, ale taki wniosek do sejmiku wpłynął, więc należy go rozpatrzyć – mówił przewodniczący. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący Bogdan Tomaszek. – Po zapoznaniu się z wszystkimi dostępnymi informacjami i wyjaśnieniami marszałka, komisja podjęła uchwałę, w której negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie odwołania marszałka województwa i zwróciła się do Sejmiku Województwa Opolskiego o jego odrzucenie w drodze głosowania.

Marszałek Andrzej Buła, odnosząc się do wniosku, przypominał słowa ślubowania, składanego przez radnych na początku kadencji. – Powołując się w tym ślubowaniu na Konstytucję, warto przytoczyć art. 42 pkt.3, który mówi, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu – mówił i zwracając się do radnych opozycji pytał: – Dlaczego polityka nie jest dla Was pracą dla dobra wszystkich, a tylko permanentnym poszukiwaniem wroga i niszczeniem?  Na zakończenie złożył formalny wniosek o przejście do głosowania bez dyskusji.  Tak wniosek przegłosowano.

Wniosek o odwołanie marszałka został odrzucony. W głosowaniu tajnym 20 radnych głosowało za jego odrzuceniem, tylko 7 osób go poparło.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy