Coraz bliżej nowej strategii rozwoju województwa

Prezentacja celów i kierunków działań, które będą wyznaczać rozwój województwa opolskiego na najbliższe lata, to kolejny etap na drodze do powstania najważniejszego dokumentu strategicznego w regionie.

W dniu 25 czerwca poznali je m.in. radni województwa oraz przedstawicie kilkunastu grup doradczych, pracujących nad strategią w poszczególnych dziedzinach rozwoju regionu. Osoby zaangażowane w prace oraz wszyscy zainteresowani, którzy nie mogli uczestniczyć bezpośrednio w spotkaniu, mogli śledzić przebieg spotkania on-line, dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej.

Punktem wyjścia była sformułowana kilka miesięcy temu wizja województwa, które w 2030 roku ma stać się regionem cenionej jakości życia wynikającej z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności, dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji oraz otwartości i integracji. Wizję oraz kolejne poziomy planowania strategicznego przedstawił uczestnikom konferencji członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Podkreślił jednocześnie istotę nowego dokumentu, który największy nacisk kładzie na jakość życia mieszkańców – to ona jest i będzie priorytetem w działaniach władz regionu.

Dotychczasowy przebieg prac nad przygotowaniem strategii przybliżył dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO Waldemar Zadka. Przypomniał m.in. o wielkim zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk całego województwa, dzięki którym sformułowano ostateczny kształt celów i działań, które zbudują nową strategię.

Efekty prac grup doradczych i zaangażowanych w prace nad strategią pracowników samorządu województwa szczegółowo omówił  Wojciech Dziemianowicz, profesor UW – ekspert, pod którego kierunkiem powstaje strategia. Zaprezentował przyjęty w nowym dokumencie podział na trzy obszary: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, obejmujące trzy cele strategiczne: człowiek i relacje, środowisko i rozwój oraz silną gospodarkę, a na końcu odpowiadające im 11 celów operacyjnych. Ta „11” Opolszczyzny ma stać się kołem napędowym rozwoju naszego regionu na najbliższe lata.

Dyskusja w ramach spotkania przyniosła sporo wniosków i uwag, m.in. dotyczących wielokulturowości,, transgraniczności regionu czy roli organizacji pozarządowych.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, gotowy dokument nowej strategii rozwoju województwa, m.in. po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach wynikających z ustaw, ma zostać uchwalony przez sejmik województwa na wiosnę 2021 roku.

DRB-DRP

Cele i kierunki SRWO 2030 – prezentacja z konferencja 25. 06

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy