Pierwsza powakacyjna sesja

Wrześniowa sesja sejmiku województwa opolskiego zdominowana została tematami związanymi z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Radni wybrali na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu marszałka województwa Andrzeja Bułę.

Sesja sejmiku województwa rozpoczęła się od upamiętnienia zmarłych w ostatnich miesiącach – przedsiębiorcy Karola Cebuli, wykładowcy akademickiego Kazimierza Szczygielskiego oraz rektora Politechniki Opolskiej Marka Tukiendorfa. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła powiedział, że jest to strata dla całego województwa – To ludzie, którzy wnosili bardzo wiele w region, naszą pracę, wielokrotnie wsłuchiwaliśmy się w ich opinie i uwagi  – powiedział marszałek województwa.

Najważniejsze punkty sesji

Przedstawiciele instytucji zajmujących się nadzorem, kontrolą, bądź wsparciem rolników oraz przedsiębiorców rolno spożywczych przedstawili radnym województwa opolskiego szczegółowe sprawozdania. Natomiast Teresa Ceglecka-Zielonka, członek klubu radnych PiS w sejmiku województwa zwróciła się o informacje na temat sprzedaży sanatorium w Suchym Borze. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące sprzedaży ośrodka zostanie przedstawione w trakcie kolejnej sesji, która odbędzie się 24 września.

W trakcie powakacyjnej sesji radni województwa opolskiego głosowali nad uchwałą, która dotyczy naboru wniosków na dofinansowanie prac związanych m.in. z remontem zabytków. Usłyszeli również informacje o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego.


Anita Berg
przewodnicząca Samorządowego Kolegium Odwoławczego mówiła m.in. o specyfice i zakresie działalności instytucji, którą reprezentuje.  Podobne informacje przedstawił Wacław Bortnik, Wojewódki Inspektor Weterynarii. Zapewnił, że województwo opolskie jest bardzo dobrze zabezpieczone przed problemem związanym z afrykańskim pomorem świń. – Tę chorobę roznosi dzik. Dlatego niezbędnym staje się ich odstrzał – zaznaczył. Mówił również o problemach pszczelarzy, jakie mają w związku z zgnilcem amerykańskim. Przedstawił również pomysł budowy w Opolu przy ulicy Wrocławskiej ośrodka naukowego zajmującego się przemysłem rolno-spożywczym. – Ośrodek obejmowałby swoją opieką ponad połowę Polski. Byłaby to bliźniacza instytucja Państwowego  Instytutu Badawczego w Puławach  – mówi Wacław Bortnik.Instytucje działają dobrze

O kompetencjach Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkich Inspekcji Jakości Handlowej art. Rolno-spożywczych mówiły Izabela Kik oraz Dorota Szyra.

Są pieniądze na zabytki

W tym roku przeprowadzono dwa nabory na udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi. Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca w odniesieniu do drugiego naboru powiedział, że wpłynęły 23 wnioski. 15 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 615 tysięcy złotych. –  W tym roku 38 wniosków otrzymało dofinansowanie. Pieniądze umożliwią głównie remonty kościołów, wśród wnioskodawców znalazły się również wspólnoty mieszkaniowe – mówił Zbigniew Kubalańca. Radny Janusz Trzepizur zauważył, że dofinansowania remontów zabytków nie są zadaniami własnymi samorządu. Zwrócił on uwagę na to, że województwo opolskie jest pomijane jeśli chodzi o podział pieniędzy ministerialnych. Przewodniczący Rafał Bartek dodał, że sejmik województwa opolskiego powinien przeanalizować wsparcie, jakie powinno, a jakie otrzymuje województwo.

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany budżetu województwa opolskiego.

Nowy wiceprzewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW

Dziś również stosunkiem 19 radnych przy 8 wstrzymujących się wyraziło zgodę na to, aby marszałek województwa opolskiego  Andrzej Buła został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Do tej pory wiceprzewodniczącym był Manfred Grabelus. Wyjaśnijmy, że jednego z pięciu członków rady wojewódzkiej wyznacza sejmik województwa opolskiego. – Rekomendacja jest związana z priorytetami samorządu województwa opolskiego. Najważniejsza jest ochrona powietrza – zaznaczył członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

 

PW

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy