Konwent Marszałków Województw RP w Opolu

Pierwsze półrocze 2018 roku w Konwencie Marszałków Województw to przewodnictwo województwa opolskiego. Pierwsze spotkanie marszałków odbywa się w Opolu. Obradom w stolicy regionu towarzyszy wiele ciekawych tematów i znakomitych gości. Włodarze szesnastu województw rozmawiają z przedstawicielami rządu m.in. o programach rozwojowych, planowaniu przestrzennym i inwestycjach kolejowych.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła mówi, że współpraca samorządów z rządem i wspólna dyskusja są bardzo ważne. Spotkanie marszałków jest również okazją do przedstawienia najważniejszych problemów, z jakimi borykają się regiony. – Postawiliśmy na trzy zagadnienia: strategiczny rozwój Polski, audyt krajobrazowy oraz infrastruktura kolejowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymienia marszałek.

Obecny na spotkaniu Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, prezentuje najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed samorządami i obecnym rządem w najbliższych latach. Podkreśla, że jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój infrastruktury w kraju jest współpraca z Unią Europejską. Jednocześnie zauważa, że województwo opolskie jest wśród liderów wykorzystywania pieniędzy unijnych. – Opolszczyzna pod względem kontraktacji jest na trzecim miejscu, a jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy unijnych, na pierwszym miejscu. W chwili obecnej realizowanych jest w regionie blisko 1000 projektów, a 655 z nich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – szacuje minister Kwieciński. Zaznacza również, że obecnie działania rządu są skierowane do umocnienia słabszych regionów. – We wcześniejszej perspektywie dominował transport drogowy, teraz akcenty chcemy przesunąć na projekty kolejowe. Kolejne perspektywy to również transport śródlądowy w skojarzeniu z transportem morskim, w tym program dla wzmocnienia żeglowności Odry – mówi Kwieciński.

O znaczeniu inwestycji kolejowych mówi m.in. przewodniczący sejmiku województwa opolskiego Norbert Krajczy. Zapowiada dyskusję na poziomie krajowym na temat projektu elektryfikacji podsudeckiej linii kolejowej, czyli połączenia Kędzierzyn-Koźle w kierunku Kudowy. – Samorządowcy są zainteresowani tym projektem, łącznie z możliwością dalszego połączenia z Czechami. Chcemy rozmawiać o infrastrukturze, ale z poziomu „małych ojczyzn” – podkreśla Krajczy.

 

Prof. dr hab. Jacek Szlachta, kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie, z jednej strony podkreśla rozwój Opolszczyzny, a z drugiej znaczące wyludnienie. – Województwo opolskie jest bardzo specyficzne. Jest tutaj sporo transferów zewnętrznych. Osoby pracujące za granicą inwestują tutaj swoje pieniądze, a to powoduje wzrost cen i zrównanie z poziomem metropolitalnym – zauważa profesor Szlachta. Jako przykład strategicznego przeciwdziałania problemom, które dotykają całą Europę, przywołuje Program Specjalnej Strefy Demograficznej (Opolskie dla Rodziny). – To jest sensowne działanie służące złagodzeniu sytuacji społecznej – zaznacza Szlachta.

Jednym z punktów obrad Konwentu jest również zaprezentowanie programu Odnowy Wsi, który został zainicjowany właśnie w województwie opolskim.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konwentu na stronie: https://konwent.opolskie.pl/

PW/KK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy