Marszałek zachęca lekarzy do pracy w regionie

Studenci kierunku lekarskiego z marszałkowskim wsparciem. Przygotowano program stypendialny, którego celem jest zatrzymanie młodych lekarzy w regionie.

Marszałek zachęca lekarzy do pracy w regionie

Stypendia będą przyznawane studentom kierunku lekarskiego, którzy zamierzają podjąć pracę m.in. w szpitalach z województwa opolskiego. Na początek takim finansowym wsparciem objętych zostanie 30 studentów. – Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz, najlepiej jakby corocznie zatrudnienie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Jak zaznacza wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. – Zmagamy się podobnie jak wszystkie kraje europejskie z niedostateczną liczbą lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważa Roman Kolek. Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych.

Zasady przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zostaną poddane konsultacjom m.in. z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Ostatecznie projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu przez radnych sejmiku województwa opolskiego.

Według założeń otrzymanie stypendium uwarunkowane będzie:

  • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonego pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 4, w którym podejmie zatrudnienie.

 Jeśli uchwała w sprawie stypendiów zostanie przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego o szczegółach ubiegania się o stypendium będziemy Państwa na pewno informować na naszej stronie www.opolskie.pl oraz na naszym profilu na facebooku.

pw

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy