Wyjątkowe inwestycje dla regionu

O ile cieszą remonty dróg, to czymś wyjątkowym jest budowanie od podstaw – mówił marszałek Andrzej Buła podczas uroczystego podpisania dwóch umów na zupełnie nowe inwestycje drogowe. Obwodnica Malni i Choruli oraz wiadukt w Gogolinie to od dawna wyczekiwane w regionie inwestycje.

– Dziś jest dzień, w którym podejmujemy się rzeczy nowych, wyjątkowych dla całego regionu – mówił marszałek Andrzej Buła. – Bo też czymś wyjątkowym jest rozpoczynanie inwestycji drogowych „po nowym śladzie”, używając sformułowań drogowców – dodawał.

Po wielomiesięcznym postępowaniu przetargowym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk podpisał umowę z wykonawcą na budowę obwodnicy  Malni i Choruli, czyli na realizację projektu  „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10”.

Jego całkowita wartość to 41,3 mln zł brutto, a droga będzie budowana w technologii betonowej. Szacuje się, że na jej wykonanie potrzeba około 28 tysięcy m3 betonu. Obwodnica o długości 6,1 km będzie poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423. Droga, omijając Malnię i Chorulę od północy, doprowadzi ruch do skrzyżowania dróg wojewódzkich 423, 424 oraz 409 – do ronda pomiędzy Krapkowicami a Gogolinem.   Dzięki temu Opole zyska bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym „Gogolin”, a mieszkańcy Malni i Choruli odetchną od ruchu ciężarówek.

Głównym wykonawcą inwestycji będzie firma DrogBud sp. z o., sprawdzony i solidny wykonawca prac na kilku odcinkach dróg wojewódzkich. Jak przekonywał Tomasz Kędzior z DrogBudu, firma chce wejść na plac budowy już w przyszłym tygodniu.

Marszałek dziękował wszystkim, którzy doprowadzili do tego momentu, m.in. Maciejowi Sonikowi, staroście krapkowickiemu, za współudział finansowy powiatu w przygotowanie tej inwestycji.

 

Wiadukt nad torami kolejowymi w Gogolinie jest wyczekiwany od dawna nie tylko przez mieszkańców, ale wszystkich kierowców, którzy dziś długie minuty czekają na zamkniętym przejeździe. Dziś marszałek Andrzej Buła podpisał umowę z burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą na sfinansowanie przez gminę projektu inwestycji. Gmina przekaże około 1,4 mln zł  na projekt budowlano-wykonawczy   dla inwestycji „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego DW 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”.

Jak przypominał członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, cała budowa szacowana jest na około 30 mln zł.  – A należy pamiętać, że po modernizacji linii kolejowej 136 ruch na niej będzie jeszcze większy, więc wiadukt będzie wyjątkowo potrzebny – dodaje. Burmistrz Gogolina podkreśla, że to większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale i użytkowników drogi 409.  –  Budowa dwupoziomowego, bezkolizyjnego  skrzyżowania oznacza, że do powietrza nie przejdą tysiące spalin samochodów czekających przy zamkniętym osiem godzin dna dobę przejeździe kolejowym.  Powstanie tu centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia, transport kolejowy zostanie skorelowany z samochodowym – mówi burmistrz. Dodaje, że już teraz urzędnicy nie będą odpowiadać na pytania, kiedy zacznie się inwestycja, ale będą mówić, jak to zrobić najlepiej. – Bez zbędnej zwłoki trzeba przystąpić do prac nad dokumentacją – mówi. Zakończenie dokumentacji przewidziane jest na IV kwartał 2019 roku. Zgodnie ze wstępnymi założeniami inwestycja ma zostać zrealizowana przy założeniu wspólnego finansowania przez Gminę Gogolin, PKP PLK S.A. oraz Województwo Opolskie. Zadnie obejmuje zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 o długości 817,4m, budowę łącznika dwóch ulic, tj. Krótkiej i Bocznej, włączenie istniejących ulic w nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 409, budowę chodników i ciągów  pieszo – rowerowych, oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę dwóch wiaduktów drogowych na wysokości torów stacyjnych o długości 89m i 19,70m.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy