Nie rezygnujemy z „Bardzo Młodej Kultury”

Program „Bardzo Młoda Kultura” ma już sześć lat i mimo zaprzestania przez stronę rządową jego dofinansowania, województwo opolskie nie rezygnuje z niego. To oznacza, że małe miejscowości mogą liczyć na pieniądze pozwalające m.in. na organizację wielu wydarzeń kulturowych.

Przez dwa dni w Zamku w Mosznej kierujący domami oraz ośrodkami kultury, artyści i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego rozmawiają o możliwościach finansowania wydarzeń kulturalnych. Trwa Forum Ludzi Kultury i Edukacji.

Przypomnijmy – województwo opolskie należy do regionów, które wprowadziły program EDUKO Bardzo Młoda Kultura. To dzięki niemu możliwe było ożywienie życia kulturalnego w małych miejscowościach. Jak przyznaje Anna Stawiarska z domu kultury z Dobrzenia Wielkiego, program pozwolił na organizację wielu interesujących wydarzeń . – Pisaliśmy bardzo wiele projektów, przede wszystkim dotyczących współpracy dzieci i młodzieży z seniorami, a to wszystko połączone z edukacją. Podobnego zdania jest Sławomir Mordka z ośrodka kultury w Lubszy. – W małych ośrodkach widać wielką chęć obcowania z kulturą. Kiedy nie ma bezpośredniej możliwości pójścia do kina czy teatru, naszym zadaniem jest zaspokojenie tych potrzeb. Stawiamy na tradycję, kulturę ludową. Staramy się integrować różne pokolenia. Starsi swoje umiejętności przekazują najmłodszym, zaś najmłodsi przekazują swoje doświadczenia dorosłym. Jeden z naszych programów polegał na tym, że dziadkowie przygotowywali swoje projekty, a młodzież zamieszczała to w internecie. Mamy też odrębną ofertę skierowaną do dzieci, a inną dla dorosłych i seniorów  – opowiada Sławomir Mordka.

Joanna Ojdana z Muzeum Śląska Opolskiego, koordynator programu EDUKO, cieszy się z deklaracji marszałka województwa dotyczącej dalszego finansowania programu. – Jednocześnie będziemy starali się wypracować takie mechanizmy, które pozwolą w kolejnych latach finansować program z nowego funduszu unijnego – dodaje Joanna Ojdana. Z pieniędzy na realizację własnego programu może skorzystać niemal każdy, bo nie jest on ograniczony do instytucji kultury. Maksymalne dofinansowanie wynosi 10 tysięcy złotych.

Wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca podkreśla, że w tym roku województwo opolskie przeznaczyło 150 tysięcy złotych na kontynuację projektu EDUKO. – Dedykujemy te pieniądze na realizację projektów w tych miejscach, gdzie nie zawsze przyjadą filharmonicy, gdzie nie ma kina czy możliwości wystawienia dużego przedstawienia teatralnego. Rozpowszechniamy „Młodą Kulturę” – opowiada Zbigniew Kubalańca. Wicemarszałek ubolewa nad rezygnacją przekazania na ten program pieniędzy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznacza jednocześnie, że wielu samorządowców i dyrektorów domów kultury pozytywnie oceniało i ocenia  wsparcie programu przez władze regionu.

Nasze serwisy