Nowy etap współpracy z Nadrenią-Palatynatem

Współpraca między partnerskim landem Nadrenia-Palatynat a województwem opolskim, będzie nakierowana na młodych, nowoczesne technologie i rozwój patentów. Dziś podpisano porozumienie dotyczące promocji partnerskich kontaktów gospodarczych.

Zgodnie z tym porozumieniem, Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji nadal będzie bezpłatnie wynajmować pomieszczenia, udostępnione przez Ministerstwo Gospodarki, Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli Nadrenii Palatynatu. Korzyści dla regionu to m.in. bardzo dobra współpraca z przedsiębiorcami po stronie niemieckiej, wspólne projekty badawcze czy rozwój technologii. – Wspólnie będziemy przygotowywać program współpracy na najbliższy rok budżetowy. To wiąże się na początku z rozmowami przedstawicieli różnych instytucji po stronie polskiej i niemieckiej. Chodzi o instytucje okołobiznesowe, jak np. izby gospodarcze i  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz przedsiębiorców. Dziś, budując duży inkubator przedsiębiorczości, należy mówić o współpracy międzynarodowej – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Marszałek uważa, że powinien być również wykorzystany potencjał winiarski. – Nasz partnerski region ma ogromne doświadczenie związane z produkcją win, a w naszym województwie powstają małe winiarnie. Warto stworzyć projekt współpracy turystyczno-winiarskiej.

Partnerskie relacje trwają już od lat, a podpisane dziś porozumienie to kolejna umowa o współpracy. O tym, że kolejnym etapem powinno być opracowywanie wspólnych projektów badawczych, związanych ze sztuczną inteligencją, mobilnością, cyfryzacją i nowoczesnym rolnictwem, mówi dr Volker Wissing, minister gospodarki, komunikacji, rolnictwa i uprawy winorośli Nadrenii-Palatynatu.

– Chcemy pomóc, by firmy naszych partnerów rozwijały się również w tych dziedzinach. W ten projekt chcemy w szczególności zaangażować ludzi młodych z województwa opolskiego. Jesteśmy regionem liczącym około 4 milionów mieszkańców, musimy więc walczyć o każdego pracownika. Zapraszając do współpracy chcemy, aby to doświadczenie i wiedza, którym się podzielimy, przeniosły się również na Opolszczyznę. Zapraszamy do naszych ośrodków start-up – dodaje Volker Wissing.

Placówką niezwykle istotną dla promocji gospodarczej naszego regionu na rynku niemieckim jest Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Dzięki jego funkcjonowaniu opolscy przedsiębiorcy nawiązują kontakty biznesowe z firmami na tamtym rynku, zacieśniają się także więzi w sferze nauki, edukacji i kultury. Od lat opolskim przedstawicielem w Nadrenii Palatynacie jest Przemysław Łebzuch.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy