Gratulacje i odznaczenia

Minione tegoroczne święto pielęgniarek i położnych było okazją do uhonorowania siedmiu osób odznaką „Za Zasługi da Województwa Opolskiego” . Uroczystość, organizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Region Opolski pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego odbyła się na zamku w Mosznej.

Krystyna Ciemniak, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, inicjatorka i organizatorka spotkania podkreślała, że odznaki trafiają w ręce osób od lat związanych z naszym regionem, społeczników i działaczy związkowych, zaangażowanych w prace na rzecz regionu i osób potrzebujących .

Odznaczeni zostali:

– Czesław Tuła z Federacji Służb Mundurowych Województwa Opolskiego, działacz antykomunistyczny, aktywnie uczestniczył w obronie województwa, fundator tablicy przy kościele św. Michała w Opolu upamiętniającej zbrodnie katyńskie;

–  Małgorzata Pandel , działaczka związkowa z Arcelor Mittal w Zdzieszowicach, działaczka społeczna na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę, propagatorka honorowego dawstwa krwi;

–  Leokadia Winiarska, od początku w związku zawodowym kolejarzy, współpracowała aktywnie z samorządowcami przy umożliwieniu wznowienia ruchu kolejowego na zawieszonych liniach;

–  Paweł Orzechowski, wieloletni zasłużony pielęgniarz, związkowiec, aktywnie pomagający podczas powodzi, szkoli pracowników ratownictwa medycznego;

Benedykt Nowak – policjant, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ policjantów, aktywnie uczestniczył w obronie województwa opolskiego;

Janusz Bochenek, pracownik KW Policji, związkowiec, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, brał czynny udział, wykraczający poza obowiązki służbowe, w akcjach pomocowych m.in. po tornadzie czy  powodzi, zw. zaw.,

Andrzej Jankowski, prawnik, dyrektor Biura Prawnego FZZ, autor publikacji i ekspertyz prawnych, udziela pro bono porad i wsparcia prawnego organizacjom związkowym FZZ.

 

Marszałek Andrzej Buła, gratulując odznaczonym cieszył się, że mógł uhonorować tak   wyjątkowe osoby. – Jesteście Państwo nie tylko związkowcami, ale w Waszych biografiach  widać pasję społecznikowską i pasję, jakiej poświęcacie się na co dzień. Pielęgnowanie takiej pasji i przekazywanie jej innym to wyjątkowo ważna rzecz – podkreślał. Sam również otrzymał podziękowania za zrozumienie i dobra współpracę od pielęgniarek i położnych, które wręczyły marszałkowi pamiątkowy medal Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Gratulacje odznaczonym, ale i licznie zgromadzonym pielęgniarkom, przekazywali obecni na spotkaniu parlamentarzyści i samorządowcy.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy