Wspomnienia seniorów nagrodzone

W scenerii zamkowej w Mosznej uroczyście nagrodzono laureatów  II Senioralnego Konkursu Literackiego pn. „XX wiek w moich wspomnieniach”. Konkurs został ogłoszony przez Marszałka Województwa Opolskiego jeszcze w ubiegłym roku, jednak dopiero teraz można było zorganizować spotkanie z laureatami.

Jak mówi dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska, wszystkie prace zgłoszone konkursu były wspaniałym wycinkiem historii minionego stulecia. – Kapituła konkursowa miała zatem bardzo trudne zadanie – dodaje.

Efektem prac kapituły jest wyłonienie pięciorga laureatów. I tak – pierwsze miejsce zdobyły ex aequo Zofia Futkowska i Elżbieta Zborowska, drugie – Liliana Wencel, trzecie zaś – także równorzędnie –  Teresa Zielińska i Eugeniusz Białek. Kapituła postanowiła przyznać również specjalne wyróżnienie Mieczysławowi Budzianowskiemu. Nagrody laureatom wręczyła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Konkurs literacki to inicjatywa Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Jego temat miał nawiązywać do wspomnień, co miało  skłonić seniorów do nostalgicznych podróży sentymentalnych, a przede wszystkim do oderwania od przytłaczającej tematyki otaczającej rzeczywistości epidemicznej. – W chwili, kiedy zwłaszcza seniorzy zmuszeni zostali do pozostania w domu i do odcięcia się od kontaktów z najbliższymi, przyjaciółmi, swoimi środowiskami senioralnymi, taka forma aktywizacji wydała się dla nich najbezpieczniejsza – mówi Barbara Kamińska.

Konkurs to także niezwykła szansa na przybliżenie młodemu pokoleniu tego, co przeżywali ich dziadkowie  i pradziadkowie. Prace konkursowe – podobnie jak w pierwszej edycji  – będą  publikowane na FB Biura Dialogu Partnerstwa Obywatelskiego oraz strony Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy