Powietrze nie zna granic

Pierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Sejmiku Województwa Opolskiego radni rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy zmarłych niedawno Józefa Pękalę, długoletniego dyrektora Elektrowni „Opole” oraz Tomasza Koniny, byłego dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Sejmik podjął uchwałę o dotacji w wysokości 10 tys. złotych na wykonanie dokumentacji Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Stara się on o wpisanie na Listę Pomników Historii, gdzie taka dokumentacja jest niezbędna. A ponieważ brzeskie muzeum prowadzone jest przez trzy jednostki: samorząd województwa, powiat i resort kultury, wszystkie one zadeklarowały swój udział w dofinansowaniu tego przedsięwzięcia.

Sejmik zmienił też statut Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, co spowodowane było włączeniem Centrum do sieci szpitali, która zacznie obowiązywać od 1 października. Szpital przy ulicy Reymonta zobowiązany został do zapewnienia całodobowej opieki medycznej, podobnie jak Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej i Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Witosa.

Radni podjęli uchwałę o pomocy finansowej w wysokości po 50 tys. złotych pięciu gminom poszkodowanym w czasie sierpniowych nawałnic. Oprócz opolskiego Ciska, pomoc będzie udzielona gminie Kęsowo w powiecie tucholskim, gminie Chojnice – powiat Chojnice, gminie Dziemiany – powiat kościerski i gminie Lipusz również z powiatu kościerskiego. O pomoc materialną do marszałków wszystkich województw zaapelowali marszałkowie regionu pomorskiego i kujawsko-pomorskiego – jak wyjaśniał marszałek Andrzej Buła.

W kolejnej części sesji radni wysłuchali informacji Zarządu Województwa o pracach związanych z przygotowywaniem uchwały antysmogowej, która będzie przedmiotem obrad na kolejnej wrześniowej sesji 26 września – zapowiedział przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy.

Antoni Konopka, członek zarządu, przypomniał, iż projekt uchwały został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Wzięły w nich udział 744 podmioty – instytucje i osoby prywatne. Spośród tej liczy 72 opinie wyrażały sprzeciw przeciwko uchwale, 672 wnioski postulowały przyspieszenie prac. Także opolskie gminy i powiaty zostały poproszone o przesłanie swoich uwag. Spośród odpowiedzi, które dotąd nadeszły rozkład jest taki: negatywnie uchwałę ocenia 11 gmin i 1 starostwo, pozytywnie bez uwag 8 gmin i 3 starostwa, pozytywnie z uwagami 7 gmin i 5 starostw, 24 gminy nie przesłały jeszcze swojego stanowiska, a 11 nie zajęło go w ogóle.

Antoni Konopka przypomniał też, że jeszcze w styczniu 2017 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomendował rządowi przyspieszenie prac związanych z wymaganiami wobec kotłów na paliwa stałe oraz jakości paliw stałych, a także zapewnienie obniżenia stawek za energię elektryczną dla zachęcenia do wymiany pieców lub instalowania pomp ciepła, zaś ośrodki pomocy społecznej miały się włączyć we wspieranie wymiany kotłów i termomodernizację przez najuboższą część społeczeństwa. Żadna z tych rekomendacji nie została zrealizowana.

Wicemarszałek Roman Kolek relacjonował ustalenia panelu ekspertów, który zajmował się projektem uchwały antysmogowej. – Wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę są w Polsce dwukrotnie wyższe niż krajach  UE, a to świadczy o małej efektywności pieców i paliw. Powietrze nie zna granic. Małopolskie i śląskie już uchwały przyjęło więc nasze województwo stanowiłoby zagrożenie, gdyby takich rozwiązań tu nie było – powiedział Roman Kolek.

Przypomniał, że producenci kotłów zadeklarowali, że sprostają wymogom rynku, a sprzedawcy paliw stałych, że nie będą sprzedawać mułów i flot. Kominiarze zaś do wymiany pieców i dobrej jakości paliwa dorzucili sprawność przewodów kominowych i prośbę o wsparcie, by mogli w sposób formalny oceniać: jak się pali i czym się pali.

Zarówno marszałek Andrzej Buła, jak i Roman Kolek, wyraźnie podkreślali, że nikomu nie będzie się nakazywało wymiany kotła dopóki nie będzie funkcjonował program dofinansowania indywidualnych gospodarstw domowych. Marszałek Buła zapewnił, że będzie się ubiegał w Komisji Europejskiej o zgodę na takie rozwiązania.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy