Nie żyje profesor Marian Zembala

Profesor Marian Zembala był Honorowym  Obywatelem Województwa Opolskiego. Tytuł nadał mu Sejmik Województwa Opolskiego w 2005 roku. Był wybitnym kardiochirurgiem, ministrem zdrowia w latach 2015-2016. Zmarł w wieku 72 lat.

Wybitny kardiochirurg, który w 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, a w 2001 roku jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce, był także wielkim przyjacielem naszego regionu. W uznaniu jego zasług sejmik województw przyznał mu w grudniu 2005 toku tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Jak  możemy przeczytać w uzasadnieniu przyznania tego honorowego tytułu, „dzięki działaniom Profesora Mariana Zembali powstały i rozwijają się opolska kardiologia oraz opolska kardiochirurgia, a pacjenci kardiologiczni z Opolszczyzny mają zapewniony dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych.”

To dzięki Profesorowi Marianowi Zembali już kilkanaście lat temu Opolszczyzna miała dobrze funkcjonujący program leczenia ostrych incydentów wieńcowych, zapewniający wszystkim mieszkańcom naszego regionu 24-godzinny dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia ich zwężeń metodą angioplastyki. Gdy Profesor kierował Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opolskie oddziały kardiologii i kardiochirurgii ściśle współpracowały z ta placówką. Współpraca odbywała się zarówno na poziomie szkolenia kadry medycznej, jak również konsultacji i leczenia pacjentów, których stan zdrowia wymagał pobytu w ośrodku klinicznym.

Profesor Marian Zembala był także m.in.  laureatem nagrody specjalnej Opolskiej Izby Gospodarczej  –  nagrodę Opolskiego  Orła Księcia Jana Dobrego otrzymał w 2019 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy