Miejsca przyjazne dla podopiecznych

W Sowczycach w powiecie oleskim otwarto po reorganizacji dom dziecka oraz oddano do użytku mieszkanie chronione dla osób  usamodzielniających się. To dziś miejsca przyjazne dla tych, którzy w nich mieszkają.  

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach unijnego projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

– To wyjątkowe miejsce – dwa projekty i ponad pół miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich, aby przygotować miejsca dla dzieciaków i dla młodzieży, która się usamodzielnia. Zarówno dom dziecka, jak i mieszkania „treningowe”, w których będzie się można przygotowywać do zupełnie samodzielnego życia – mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura. –– Cieszę się, że z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy wspomagać rozwój dzieci i młodzieży – dodaje.

Dom dziecka po reorganizacji jest bardziej kameralny – przebywa w nim obecnie czternaścioro dzieci.  – Dzięki funduszom unijnym zreorganizowaliśmy duży dom dziecka na mniejszy, zgodny z obowiązującymi przepisami – mówi Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Do tej pory budynek był użytkowany przez 25 wychowanków, natomiast jedno skrzydło  od 3 lat było nieużytkowane. Obecnie stworzono przyjazne warunki mieszkaniowe i bytowe dla 14 dzieci. Wyremontowano pomieszczenia, na pierwszym piętrze wydzielona została strefa mieszkalna dla wychowanków, wydzielona została także strefa bytowa z kuchnią i zapleczem kuchennym oraz dwoma pomieszczeniami na potrzeby administracyjne. Dodatkowo zaadaptowane i wyposażone zostały pomieszczenia na cele terapeutyczne i edukacyjne. Zakupiono niezbędny sprzęt AGD oraz wyposażenie do części mieszkalnej i bytowej. Planowane jest jeszcze zakupienie busa, z którego mogliby korzystać wychowankowie. Zadanie kosztowało ponad 1 milion 309 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie unijne wyniosło ponad 352 tysiące złotych. Wkład własny samorządu powiatu oleskiego to niemal  957 tysięcy złotych.

Dyrektor tej placówki, Elżbieta Polak, podkreśla, że to wyjątkowe miejsce.  – Dom jest położony w magicznym miejscu i pięknym otoczeniu. Dzięki temu, że skorzystaliśmy z tego projektu unijnego, mogliśmy przygotować tę placówkę dla czternastki dzieci. Teraz mają one warunki zbliżone do rodzinnych – podkreśla.

Wychowankowie domu dziecka, wchodzący już w dorosłe życie i nie posiadający czasowo innych możliwości zamieszkania mogą korzystać również z mieszkania chronionego. W Sowczycach to mieszkanie dla czterech usamodzielniających się osób. Zostało ono wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz inne akcesoria niezbędne do życia. Za mieszkanie odpowiedzialny jest zatrudniony w tym celu opiekun mieszkania. On dba m.in. o to, żeby usamodzielniające się osoby maksymalnie w ciągu  dwóch lat przygotować do w pełni samodzielnego życia. To zadanie kosztowało prawie 185 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie unijne przekroczyło  151 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy