Oddali hołd i uczcili pamięć

Kombatanci, potomkowie jeńców wojennych, mieszkańcy Łambinowic, młodzież – około 200 osób uczestniczyło w uroczystych obchodach 47 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach, zorganizowanych pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Wśród uczestników uroczystości, które odbywały się pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach był m.in. Jarosław Furgała, weteran i były jeniec obozu.  – W tym dniu trzeba pamiętać o ludziach, którzy oddali życie, nie wrócili do domu, nawet cmentarzy nie mają – mówił do zebranych. O losach swoich rodziców mówili potomkowie jeńców Lamsdorf, żołnierzy różnych armii.

Hołd jeńcom obozu oddali uczestniczący w rocznicowych obchodach przedstawiciele dyplomatyczni kilku krajów – m.in. Francji, Niemiec, Rosji i Rumunii. Wspólnie modlili się za zmarłych jeńców kapłani różnych wyznań.

Wicemarszałek Roman Kolek, który składał kwiaty pod łambinowickim pomnikiem w imieniu władz samorządowych województwa, dziękował dyrektor i zespołowi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za organizację tej uroczystości i ciągłą pracę na rzecz ochrony tego miejsca pamięci.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy