Pomagamy nauczycielom wszystkich szkół podstawowych w regionie

Samorząd województwa opolskiego już pomógł wszystkim nauczycielom szkół ponadpodstawowych w regionie, kupując z funduszy unijnych laptopy i sprzęt do nauki audiowizualnej. Teraz kolejne komputery trafiają do nauczycieli podstawówek. – Pomagamy, choć to nie nasze zadanie statutowe, ale dziś taka właśnie jest potrzeba – mówi marszałek Andrzej Buła.

W ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”, realizowanego przez urząd marszałkowski, finalizowana jest właśnie dostawa laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych w całym regionie. – Przygotowaliśmy i realizujemy projekt dedykowany nauczycielom, projekt wynikający z potrzeb obecnego czasu, obecnych wyzwań, ale i problemów – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Już wcześniej doposażyliśmy w laptopy nauczycieli liceów i szkół zawodowych, a same szkoły w sprzęt do nauki audiowizualnej.  A późną jesienią pojawiła się szansa, żeby chociaż w części zaspokoić podobne potrzeby nauczycieli szkół podstawowych. Choć nie jesteśmy organem prowadzącym dla żadnej z tych szkół, to stwierdziliśmy, że z tej szansy należy skorzystać, bo przecież jakość edukacji w regionie jest ważna dla nas wszystkich – podkreśla marszałek.

Dlatego teraz do nauczycieli 382 szkół podstawowych w województwie opolskim trafia sprzęt komputerowy do prowadzenia zdalnego nauczania. Laptopy otrzymują nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół specjalnych. – W sumie kupiliśmy 4957 laptopów o łącznej wartości 14,9 miliona złotych. Pierwsza partia komputerów już do nas trafiła, dzisiaj rozpoczynamy ich dystrybucję do szkół – informuje wicemarszałek regionu, Zuzanna Donath-Kasiura. – Za zakup i dystrybucję komputerów odpowiada Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z którego w tym tygodniu do opolskich szkół trafi 2360 laptopów. Druga i ostatnia dostawa planowana jest na 15 marca br. – mówi wicemarszałek.

W opolskich szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8966 nauczycieli, więc dzięki projektowi  urzędu marszałkowskiego komputery trafią do około 60%  pedagogów. Ale – jak wcześniej sygnalizowali dyrektorzy niektórych szkół – są też nauczyciele, którzy już wcześniej skorzystali z innych możliwości otrzymania laptopów, więc teraz takiego zapotrzebowania nie zgłaszali.

Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!” realizowany jest z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W sumie z regionalnych funduszy unijnych do opolskich pedagogów ze wszystkich typów szkół – podstawowych i ponadpodstawowych – trafi ponad 9 550 takich komputerów! Warto podkreślić, że projekty wyposażenia niemal wszystkich nauczycieli w regionie w sprzęt do nauki zdalnej przez samorząd województwa opolskiego to inicjatywa unikatowa w skali całego kraju.

VR

Prezentacja – podział laptopów na powiaty i gminy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy