Inauguracyjna sesja sejmiku województwa

Dnia 21 listopada, w Sali Orła Białego na Ostrówku, zebrali się po raz pierwszy radni województwa opolskiego, wybrani na lata 2018 – 2023. Tym samym zainaugurowana została  kolejna kadencja samorządu województwa opolskiego.

Sesję otworzyła radna-seniorka Brygida Kolenda-Łabuś. Trzydzieścioro nowo wybranych radnych odebrało zaświadczenia o wyborze i złożyło ślubowanie. Potem zaczęły się wybory władz sejmiku i regionu. Na początek na przewodniczącego sejmiku radni wybrali Rafała Bartka z Mniejszości Niemieckiej. W tajnym głosowaniu otrzymał on 25 głosów, 5 osób  wstrzymało się od głosu. Dziękując za wybór na tę funkcję, Rafał Bartek podkreślił, że jego wybór to przykład konstruktywnej współpracy większości z  mniejszością w regionie. Wyraził także nadzieję na dobrą współpracę, zarówno w gronie radnych, jak i sejmiku z administracją rządową w regionie. W wyniku kolejnych wyborów zastępcami przewodniczącego zostali: Jolanta Wilczyńska (Koalicja Obywatelska – 28 głosów za, 2 wstrzymujące się), Piotr Wach (Koalicja Obywatelska – 26 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Dariusz Byczkowski (Prawo i Sprawiedliwość – 26 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się).

Później rozpoczęły się  wybory nowego zarządu województwa. Kandydaturę Andrzeja Buły na marszałka zgłosiła w imieniu koalicji Brygida Kolenda–Łabuś. Prezentując sylwetkę kandydata, podkreślała także jego otwartość i umiejętność dialogu oraz współpracy ponad podziałami. Andrzej Buła został wybrany na funkcję marszałka województwa głosami 21 radnych. 3 osoby się wstrzymały, 6 było przeciw tej kandydaturze.

– Ten wybór ma dla mnie kilka wymiarów – to wymiar osobisty, polityczny i zawodowy. Dlatego dziękuję rodzinie, dziękuję moim politycznym kolegom oraz wszystkim swoim współpracownikom. Będę solidnie pracować, by was nie zawieść i – mam nadzieję – ku zadowoleniu mieszkańców województwa – mówił Andrzej Buła. Zapowiedział, że expose i kierunki działań nowego zarządu zaprezentuje podczas kolejnej sesji, 18 grudnia.

Marszałek zaproponował kandydatów do zarządu województwa – Romana Kolka (MN) na pierwszego wicemarszałka, Zbigniewa Kubalańcę (KO) na wicemarszałka oraz Szymona Ogłazę (KO) i Stanisława Rakoczego (PSL) na członków zarządu województwa. Radni dokonali wyboru – Roman Kolek otrzymał 20 głosów (7 przeciw, 3 wstrzymujące się), Zbigniew Kubalańca – 22 głosy (7 przeciw, 1 wstrzymujący), Szymon Ogłaza – 21 głosów (7 przeciw, 2 wstrzymujące), Stanisław Rakoczy – 15 głosów (14 przeciw, 1 wstrzymujący).

 

Radni wybrali też członków komisji stałych sejmiku i przewodniczących komisji.

Przewodniczący stałych komisji sejmiku:

  • Bogdan Tomaszek – Komisja Rewizyjna;
  • Brygida Kolenda-Łabuś – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Zbigniew Ziółko – Komisja Finansów i Mienia Województwa;
  • Piotr Wach – Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki;
  • Zuzanna Donath-Kasiura – Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi;
  • Janusz Trzepizur – Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu;
  • Norbert Krajczy – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych;
  • Hubert Kołodziej – Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Władze regionu i sejmiku województwa

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy