Radni przyjęli rezygnację wicemarszałka Romana Kolka

Na styczniowej sesji sejmiku, odbywającej się on-line, radni województwa opolskiego przyjęli złożoną w grudniu rezygnację wicemarszałka Romana Kolka z pełnionej funkcji. Zamierza on wrócić do swojego wyuczonego zawodu lekarza anestezjologa.

Wicemarszałek Roman Kolek, który od dziesięciu lat pracował w zarządzie województwa, już w grudniu sygnalizował, że zamierza wrócić do swojego zawodu.  W zarządzie województwa dwóch poprzednich kadencji zajmował się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego,  a w obecnej kadencji także sprawami edukacji i rynku pracy.

Radni obradowali on-line, a więc na samym początku sesji przyjęte zostały zmiany w uchwale, dotyczące ustalenia trybu pracy komisji skrutacyjnej oraz sposobu głosowania tajnego. Wszystko po to, aby umożliwić głosowanie tajne w trakcie sesji prowadzone w trybie zdalnym. Po wyjaśnieniu wielu wątpliwości radnych, dotyczących tajności takiego sposobu głosowania, zmiany w uchwale przyjęto.

Przewodnicząca klubu PIS Martyna Nakonieczny poinformowała jednak, że radni klubu nie wezmą udziału w głosowaniu nad przyjęciem rezygnacji wicemarszałka, m.in. właśnie ze względu na pojawiające się wątpliwości. Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek przyjmując te wyjaśnienia wyraził jednak zdziwienie, że radni opozycji nie chcą uczestniczyć aktywnie w tej części sesji. Przypominał także, że wszelkie zastrzeżenia natury technologicznej radni powinni zgłaszać przed sesją, żeby w trakcie sesji nie było takich wątpliwości. W głosowaniu tajnym rezygnację wicemarszałka Romana Kolka przyjęto.

Roman Kolek swoją funkcję w zarządzie województwa będzie pełnił do 22 lutego. Wybór jego następcy zapowiedziany został na kolejną sesję, zaplanowaną na 23 lutego.

Warto podkreślić, że odchodzący z zarządu województwa Roman Kolek jest lekarzem z wykształcenia i zamiłowania, co wielokrotnie wybrzmiewało w jego pracy w zarządzie województwa. Zawsze, obok spraw organizacyjnych i merytorycznych, związanych z systemem ochrony zdrowia w regionie, koncentrował się na potrzebach zdrowotnych mieszkańców, na dbałości o ich kondycję zdrowotną. Jako uznany w kraju ekspert, od lat uczestniczy w wielu znaczących, krajowych gremiach z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej, współuczestniczył też w opracowywaniu wielu ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego. Dzięki jego zaangażowaniu opolskie jest postrzegane jako region, w którym dba się o ochronę zdrowia – za działania w tej sferze samorząd województwa kilkakrotnie zdobywał laury ogólnopolskie.

Za współpracę dziękowali mu zarówno koalicjanci, jak i opozycja.  Marszałek Andrzej Buła dziękując za te wspólne lata podkreślał, że był to okres  wzajemnego zrozumienia, potrafiliśmy się wzajemnie słuchać, zaprosiliśmy do tej współpracy różne środowiska, by podejmować ważne dla regionu inicjatywy w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej.  – Panie marszałku, proszę o dalszą współpracę, by dzielić się z nami swoim bogatym doświadczeniem w rozpoczętych już, ważnych dla ochrony zdrowia, sprawach – mówił marszałek.

Podziękowania w krótkim materiale filmowym złożyli także przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, działających w regionie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sam Roman Kolek również podziękował wszystkim za współpracę przez ostatnie lata i obiecywał dalszą aktywność w działaniach na rzecz ochrony zdrowia w regionie już jako radny województwa.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy