Pieniądze na zabytki i zmiana statutu województwa

Na czerwcowej sesji sejmiku rozstrzygnięty został także m.in. nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych do rejestru, radni przyjęli też projekt zmian do Statutu Województwa Opolskiego.

W marcu do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki złożono 61 wniosków na łączną kwotę ponad  5 milionów zł. Komisja, powołana przez zarząd województwa, oceniła złożone wnioski. Do podziału pomiędzy wnioskodawców było 400 tysięcy złotych, dlatego po ocenie do realizacji wybrano 23 najwyżej ocenione wnioski.

– Te pieniądze pomagają w systematycznej poprawie stanu technicznego obiektów zabytkowych w całym regionie. Efektem tych prac jest zawsze podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny – mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. W tym konkursie pieniądze otrzymują m.in. parafie i samorządy lokalne, a dzięki nim nowy blask odzyskują często drobne, ale niezwykle cenne sakralne lub pałacowe obiekty zabytkowe. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia tego naboru i przyznania dotacji zgodnie z wyborem komisji.

Dzięki tej decyzji przeprowadzone zostaną m.in. prace przy kolejnym etapie konserwacji mauzoleum rodziny von Schaffgotsch w Kopicach, będzie wymiana stolarki okiennej w pałacu w Żyrowej, kolejny etap remontu dawnego klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach, prace prowadzone będą też w kościołach – m.in. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach, kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu,  kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie kościele pw. św. Urbana w Głębinowie oraz kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. Pełna lista dotacji tutaj.

 

Radni podczas czerwcowej sesji uchwalili też projekt zmian w Statucie Województwa Opolskiego. Jak mówił przewodniczący Sejmiku Rafał Bartek, propozycje nowych zapisów wynikają m.in. z potrzeby usprawnienia realizacji zadań Sejmiku oraz z konieczności dostosowania Statutu Województwa do aktualnych uwarunkowań działalności samorządu województwa. Przewodnicząca doraźnej komisji ds. wprowadzenia tych zmian radna Jolanta Wilczyńska zaprezentowała szczegółowo większość proponowanych zapisów, związanych zwłaszcza z  dostosowaniem  nazw i zakresu działalności komisji sejmikowych do obecnych kompetencji samorządu województwa . Zgodnie z propozycjami komisji doraźnej w Sejmiku Województwa Opolskiego mają pracować komisje: Rewizyjna; Finansów i Mienia Województwa;  Polityki Regionalnej, Gospodarki i Nauki; Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych; Kultury, Sportu i Turystyki;  Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu;  Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Propozycje zmian Statutu podlegają uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Po tej procedurze muszą być one ponownie przyjęte w formie uchwały przez sejmik.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy