Niemal 2 miliony zł więcej na kilka projektów

Po dzisiejszym posiedzeniu zarządu województwa kilka projektów unijnych, realizowanych przez samorządy lokalne, otrzyma większe dofinansowanie. Zarząd województwa podzielił w sumie niemal 2 miliony złotych z oszczędności, odpowiadając tym samym na prośby beneficjentów o zwiększenie dofinansowania ważnych dla społeczności lokalnych projektów.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, to zwiększenie poziomu dofinansowania było możliwe dzięki oszczędnościom i zwyżce kursu euro. – Jednocześnie beneficjenci zwrócili się do nas z prośbą o zwiększenie dofinansowania projektów, m.in. ze względu na trudną sytuację finansową w samorządach, dodatkowo spotęgowaną przez skutki epidemii COVID-19 – mówi. – Mogliśmy odpowiedzieć na te prośby pozytywnie, zwiększając tym samym dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją i rewitalizacją – dodaje.

Kto i na co dostanie więcej?

Powiat Brzeski otrzyma w sumie niemal 380 tysięcy złotych więcej na dwa projekty. Termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu już się zakończyła, ale trwa jeszcze rozliczanie tego projektu – dlatego można go było dodatkowo dofinansować. Więcej pieniędzy z funduszy unijnych będzie też na termomodernizację Zespołu Szkół Budowalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu.

Powiat Nyski natomiast realizuje duży projekt termomodernizacji kilkunastu budynków, w tym także zabytkowych, na terenie całego subregionu. To m.in. wymiany źródeł ciepła, modernizacja instalacji w budynkach, ocieplenia i wymiana okien i drzwi. Sam powiat w ramach tego projektu realizuje termomodernizację budynków SP ZOZ w Głuchołazach. Partnerami projektu, które także na swoich terenach modernizują budynki użyteczności publicznej są gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce, Głubczycki oraz Powiat Prudnicki. Wcześniej cały projekt uzyskał 5,726 mln złotych unijnego dofinansowania – po dzisiejszej decyzji zarządu województwa kwota ta zwiększyła się do 6,788 mln złotych, czyli o ponad 1 milion złotych.

Dwa samorządy otrzymają też więcej pieniędzy na swoje projekty związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Gmina Grodków zakończyła już rewitalizację ratusza, ale nadal trwa finansowe rozliczanie projektu – zarząd województwa zgodził na zwiększenie poziomu jego unijnego dofinansowania o kolejne 240 tysięcy złotych (co w sumie daje niemal 2,775 mln złotych dofinansowania UE). Także Gmina Leśnica, w której modernizowany był basen i tereny wokół basenu może cieszyć się ze zwiększenia unijnej dotacji na ten cel o 240 tysięcy złotych – teraz unijna dotacja na rewitalizację kompleksu rekreacyjnego wyniesie w sumie 2,949 mln złotych.

Jak mówi marszałek, to nie ostatnie decyzje zarządu w takich sprawach. – Kolejne posiedzenie już w najbliższy poniedziałek i wtedy też zajmiemy kolejnymi wnioskami  – mówi.

VR

Nasze serwisy