100 tysięcy złotych na projekty dla poprawy bezpieczeństwa w regionie

Najlepsze pomysły, które przyczyniają się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będą dofinansowane przez Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Pomysłodawcy mogą skorzystać z puli 100 tysięcy złotych. Czas na składanie pomysłów do 15 kwietnia.

Drugi raz m.in. instytucje, szkoły czy stowarzyszenia mogą korzystać z grantu zaproponowanego przez  Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs ma na celu promowanie tych pomysłów, które m.in. pozwalają zainteresowanym szkolić się z udzielania pierwszej pomocy, uwrażliwiają na bezpieczne poruszanie się po drogach, pozwalają doposażyć miasteczka ruchu drogowego czy edukują najmłodszych.

W zeszłym roku o zwycięstwo walczyło około 20 pomysłów, z których 15 zdobyło dofinansowanie.

Pieniądze otrzymała m.in. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która przygotowała salę edukacji dla najmłodszych. Zakupiono fantomy szkoleniowe do udzielania pierwszej pomocy, defibrylatory treningowe, symulator wezwań straży pożarnej. Z zajęć rocznie będzie mogło skorzystać około 2000 osób.

– Program grantowy cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku postanawiamy go kontynuować. Każda instytucja może skorzystać z 10 tysięcy złotych. Pieniądze mogą być wydane na różne inicjatywy. Wśród zeszłorocznych pomysłów znalazły się również rajdy rowerowe czy programy radiowe mówiące o bezpieczeństwie – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

W tym roku w regulaminie konkursu nastąpiły zmiany. W konkursie nie będą mogły wziąć udziału gminy. Nie wyklucza to jednak z uczestnictwa szkół czy przedszkoli, które są przez nie zarządzane.

– Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nadal palący. Statystyki są nieubłagane. Na drogach ginie zbyt wiele osób, jeszcze więcej jest wypadków. Nieodpowiedzialność jest zarówno po stronie kierujących i pieszych. Zależy nam na tym, aby pomysły miały jak największy oddźwięk w regionie. Chcemy kształtować prawidłowe postawy wśród  najmłodszych, to oni będą przyszłymi kierowcami –- dodaje Szymon Ogłaza.

Dodajmy, że mimo poprawy infrastruktury drogowej, licznych kampanii, działań prewencyjnych policji, Polska należy do niechlubnej czołówki wypadków drogowych.

Inicjatywy w konkursie grantowym można zgłaszać od 1 marca do 15 kwietnia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy