Rusza nabór na stypendia MARSZAŁKOWSKIE TALENTY

Już od 15 stycznia osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami, mogą składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Opolskiego „Marszałkowskie Talenty”. To pieniądze na realizację konkretnych przedsięwzięć kulturalnych.

Jak mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, ubiegły rok był niezwykle trudny także dla twórców i ludzi kultury. – Niemniej jednak mogliśmy nagradzać artystów z regionu, zdobywających sukcesy ogólnopolskie – dodaje, przypominając nagrody przyznane przez marszałka kilka tygodni temu młodym muzykom – Magdalenie Meg Krzemień i Jędrzejowi Skibie. – Nadal chcemy poszukiwać takich talentów, stąd już kolejny raz proponujemy stypendia ludziom kultury – mówi Zbigniew Kubalańca.

Marszałek dodaje, że w tym roku w budżecie województwa jest na ten cel 150 tysięcy złotych, co pozwoli przyznać stypendia w kwocie 7 600 złotych dziewiętnastu osobom.

– Stypendia są dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców – informuje wicemarszałek.

 

Stypendia będą przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura, teatr, film, twórczość ludowa;
  2. na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju kadr kultury;
  3. na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

 

Jak podkreśla Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy, artystyczny. – To oznacza, że przedmiotem stypendium nie może być działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i wyprodukowanie płyty czy produkcja i filmu  czy spektaklu – mówi. – Będziemy brać pod uwagę tworzenie – czyli np. skomponowanie i aranżację nowego utworu muzycznego; stworzenie oryginalnych prac plastycznych, napisanie scenariusza sztuki teatralnej czy dzieła literackiego – wymienia.

Nabór wniosków potrwa od 15 stycznia do 25 lutego 2021 roku.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/01/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty-4/

 

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy