Marszałkowskie Talenty i Prymus Opolszczyzny po nowemu

Mimo tego, że życie szkolne od kilkunastu tygodni wygląda inaczej niż zwykle, a życie kulturalne dopiero zaczyna funkcjonować, zarząd województwa zamierza nadal nagradzać najlepszych uczniów i artystów. W tym roku zmieniono jednak zasady przyznawania nagród i stypendiów.

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny nadal będzie przyznawana najlepszym uczniom szkół w całym regionie, ale – jak podkreśla wicemarszałek Roman Kolek – będzie to nie tylko nagroda honorowa, jak było do tej pory, ale także nagroda finansowa. – Mamy na ten cel w budżecie 150 000 złotych i zamierzamy przyznać nagrody w dwóch kategoriach: w kategorii „wiedza” i w kategorii „sztuka”. W każdej z kategorii zarząd może przyznać do 30 nagród. Nagroda finansowa może wynieść do 2 500 złotych.

– Jeśli chodzi o nabór wniosków do tych nagród, czekamy jeszcze na świadectwa uczniów, bo ważnym kryterium są tutaj wyniki w nauce. Musimy też nieco dopasować regulamin do dzisiejszych czasów, w których nie obywają się centralne rozgrywki olimpiad przedmiotowych, a do tej pory nagradzaliśmy m.in. laureatów olimpiad centralnych – informuje Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO. – Dlatego nabór wniosków ogłosimy pod koniec sierpnia i będziemy czekać na zgłoszenia we wrześniu,  a nie, jak bywało do tej pory, na początku wakacji – dodaje.

 

Wcześniej natomiast będzie konkurs „Marszałkowskie Talenty”, czyli konkurs stypendialny  dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca informuje, że novum tegorocznej edycji jest to, że stypendia będą przyznawane na realizację konkretnego przedsięwzięcia.  – Stypendium będzie przyznawane w trzech kategoriach: na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną, na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury oraz na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami – mówi wicemarszałek. Tegoroczny budżet stypendialny to także  – podobnie jak w przypadku Prymusa – 150 000 złotych. Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO Agnieszka Kamińska dodaje, że stypendium w wysokości 7 600 zł będzie wypłacane w ratach miesięcznych, a będzie przyznawane się na czas realizacji przedsięwzięcia określonego we wniosku, na czas nie krótszy niż trzy kolejne miesiące. – Przedsięwzięcie stypendialna powinno mieć charakter twórczy, a wiec nie może to być np. druk książki, tylko jej pisanie, nie może to być nagranie i wyprodukowanie płyty, ale skomponowanie i aranżacja nowego utworu muzycznego – wyjaśnia.

Ogłoszenie o naborze wniosków na te stypendia powinno ukazać się jeszcze w czerwcu. Prosimy wiec o śledzenie strony samorządu województwa www.opolskie.pl .

VR

Marszałkowskie Talenty i Prymus Opolszczyzny – najważniejsze informacje

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy