#opolskiesiewspiera

#opolskiesiewspiera to regionalna akcja pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, której głównym założeniem jest dobra współpraca w regionie  w  trudnej sytuacji konieczności poradzenia sobie ze skutkami COVID-19.

#opolskiesiewspiera

– Chcemy skoordynować działania podejmowane przez nas wszystkich dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, chcemy też przekazywać jak najszerszą informację o tym, co wspólnie robimy jako samorząd – mówi marszałek Andrzej Buła. – W ramach akcji  zmierzamy pokazywać dobre praktyki i inicjować wspólne działania razem z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami otoczenia biznesu, z mediami i wszystkimi instytucjami, które zechcą z nami dla tego wspólnego celu współpracować. Mam nadzieję, że razem pokażemy innym, jak wobec zagrożenia #opolskiesiewspiera – dodaje marszałek.

Szczegóły pomocy samorządu województwa dla mieszkańców regionu, związanej z przeciwdziałaniem COVID-19, na stronie #opolskiesiewspiera

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy