Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w roku 2021

To propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która jest realizowana od roku 2020.  Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) jest systemem  dotacji celowych, przyznawanych w latach 2020–2022 sołectwom w regionie na realizację ich własnych, lokalnych projektów.

Marszałek województwa Andrzej Buła:

Zadania, jakie mieszkańcy wsi mogą realizować w ramach MIS mają charakter otwarty, ale muszą się wpisywać w główny cel projektu, czyli powinny służyć rozwojowi integracji,

wspieraniu i promowaniu oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W naszym województwie mamy 1020 sołectw w 68 gminach. Wszystkie mogą aplikować do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Aby nie pominąć żadnej społeczności, wszystkie sołectwa podzieliliśmy na trzy grupy, aby w każdym roku trwania projektu mogła skorzystać z niego mniej więcej jedna trzecia sołectw.

I co niezwykle ważne – MIS nie jest konkursem, więc każda społeczność otrzymuje jednorazową dotację w kwocie 5 tysięcy złotych. Na ten niezwykle ważny projekt zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 5 milionów 400 tysięcy złotych.

 

Jak wygląda sytuacja realizacja MIS pod koniec drugiego roku jej trwania?

– W roku 2020 z dotacji celowych w ramach tego projektu skorzystały 322 sołectwa.  W tym roku  aplikowało 359 sołectw, które właśnie zakończyły realizację swoich zadań. To oznacza, że na koniec roku 2021 około 66 % wszystkich sołectw będzie miało zrealizowane zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Z tego wyraźnie widać, że  MIS cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wsi naszego województwa.

 

Czy jeżeli jakieś sołectwo nie mogło (z różnych przyczyn) zrealizować zadania w roku, w którym aplikowało, to przyznane środki przepadały?

– W umowach z sołectwami jest klauzula o możliwości aneksowania umowy, w sytuacji gdy realizacja zadania w roku, w którym się aplikowało, okazała się z różnych przyczyn niemożliwa.  Czyli można przesunąć środki na rok kolejny, oczywiście w ramach działania MIS, tj. w latach 2020-2022.

 

Na co przede wszystkim sołectwa wydają przyznane im pieniądze?

– W zdecydowanej większości środki przyznane w ramach MIS są wykorzystywane na renowację i remonty świetlic, placów zabaw, zakup namiotów biesiadnych i  różnego rodzaju urządzeń, służących mieszkańcom danej miejscowości,  naprawy dróg czy też oświetlenia.

 

Kiedy należy aplikować do trzeciej (ostatniej już) edycji MIS?

– Do ostatniej edycji na rok 2022 gminy będą mogły składać wnioski  w połowie grudnia 2021 roku.

 

Więcej o Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy