Komunikacja z klientami w urzędzie – ważne komunikaty

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wprowadza następujące zasady komunikacji z klientami:

  • załatwianie spraw w urzędzie  możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta);
  • wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych departamentów w wyznaczonym miejscu.

Uwaga – zmienia się funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej UMWO. Został zamknięty punkt kancelaryjny w budynku przy ul. Hallera. Jedynym punktem kancelaryjnym UMWO jest Kancelaria Ogólna w budynku przy ul. Piastowskiej 14, na Ostrówku.

Komunikacja z klientami w urzędzie - ważne komunikaty

Regionalna akcja #opolskiesiewspiera pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego

Kontakt do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

UWAGA! TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PODCZAS COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i strona postępowania i organ, mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

 

WAŻNE KOMUNIKATY:

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy