Z samorządowcami o współpracy

Samorządowcy z wszystkich gmin i powiatów województwa opolskiego przyjęli zaproszenie marszałka i zarządu województwa i 14 grudnia spotkali się w urzędzie marszałkowskim. Rozmawiano o tym, jak dziś wygląda realizacja regionalnego programu operacyjnego i co będzie się w nim działo w  przyszłym roku.

To była także okazja do spotkania z nowymi burmistrzami, wójtami i starostami, by poinformować ich, co w ramach RPO dzieje się teraz w ich samorządach. Każdy z nowych samorządowców otrzymał „ściągę” – jakie projekty unijne są u niego teraz realizowane, jacy pracownicy w urzędzie marszałkowskim tymi projektami się opiekują. To będzie na pewno duża pomoc na przyszłość.

Co się nam wspólnie udało?

Podczas spotkania Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych urzędu marszałkowskiego  informowała, na jakim etapie jest dziś regionalny program operacyjny. I można powiedzieć, że to dobre miejsce. Opolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem wartości podpisanych umów  – w umowach rozdysponowano już 3 miliardy z dostępnych czterech miliardów złotych. Pierwsze miejsce w kraju zajmuje nasz region pod względem wypłaconych już beneficjentom pieniędzy – otrzymali oni już około 1,4 miliarda złotych. – Ponad 15 % dostępnych środków, czyli około 590 mln  zł trafiło do Aglomeracji Opolskiej i czterech subregionów – mówiła Karina Bedrunka. W ramach tych pieniędzy zakończono bądź realizuje się  blisko 100 projektów (w tym 20 projektów partnerskich),  dotyczących m.in. efektywności energetycznej, strategii niskoemisyjnych czyli poprawy jakości powietrza oraz przygotowania terenów inwestycyjnych.  – To tzw. podejście terytorialne to fenomen i duży sukces województwa – dodawała. Marszałek Andrzej Buła zaś podkreślał, że ten sukces od partnerskiej współpracy nie tylko w ramach subregionów, ale także subregionów z zarządem województwa. – Dlatego od samego początku intensywnie współpracujemy z każdym z subregionów i mamy nadzieję, że ta współpraca nadal będzie równie owocna – mówił.

Co przed nami?

Z samorządowcami rozmawiano także o tym, co przed nami. Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza zapraszał samorządowców do wspólnej pracy nad najważniejszym dokumentem strategicznym regionu, czyli strategią rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku.  – To ma być nasz wspólny dokument, wyznaczający cele najważniejsze dla wszystkich mieszkańców regionu – podkreślał. O przymiarkach do nowej unijnej polityki spójności mówił Tomasz Hanzel z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Informował, nie tylko o proponowanych kwotach, ale i zasadach, na jakich będzie można korzystać z unijnej pomocy w przyszłym budżecie (prezentacja na ten temat w załączeniu).

VR

RPO – podsumowanie dotychczasowych efektów

Polityka spójności 2021-2027 – założenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy