Przesunięcie terminu składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska – do 30 czerwca

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że termin składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, których obowiązek składania wynika z ustawy  o odpadach został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.!

Ten obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), tj.:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawiez dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawiez dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w  40austawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawiez dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawiez dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawiez dnia 24 kwietnia   2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa wustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

Wszystkie sprawozdania winny być składane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Podmioty, które dotychczas złożyły sprawozdanie do organu w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, zobowiązane są do złożenia sprawozdania jeszcze raz za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Informujemy, że złożenie sprawozdania w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP nie dopełnia obowiązku złożenia ww. sprawozdań za 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że przewidywane uruchomienie modułu sprawozdawczego w BDO planowane jest na maj 2020 r.

W sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy kontaktować się z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO zapytania należy kierować na infolinię Instytutu tel.: 22 34 04 050.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy